Vlada ukinja Stanovanjsko podjetje Ravne. Prednik zahteva takojšen umik Sklepa o ustanovitvi Medresorske skupine

Občina Ravne na Koroškem

Na 46. redni seji Vlade Republike Slovenije, ki je potekala 3. oktobra 2019, so med drugim sprejeli sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu. Kar pomeni, da bi Korošci v prihodnjih mesecih lahko ostali tudi brez Stanovanjskega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o., ki bi ga priključiti Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, o čemer se je šušljalo že lani, vendar nam tega nihče ni želel potrditi.

Delovno skupino, ki jo je ustanovila vlada, vodi Alojz Boh z Ministrstva za finance. Sestavljajo pa jo še Jelka Markošek, Ministrstvo za finance (namestnica vodje), Sandi Rutar in Radovanka Petrić, Ministrstvo za okolje in prostor ter Uroš Korošec in Maja Nikolić Pogačar z Ministrstva za javno upravo. Kot pojasnjujejo, je delovna skupina ustanovljena za pomoč pri izvedbi postopka pripojitve vseh kapitalskih naložb, finančnih naložb v Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne in finančnih naložb v Spekter d.o.o. Trbovlje, k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije.

Vprašanje glede pereče zadeve in morebitne ukinitve Stanovanjskega podjetja na Ravnah smo naslovili tudi na koroškega poslanca Janija Prednik, ki je nam povedal, da je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca že naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi s pripojitvijo kapitalskih in finančnih naložb Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne k Stanovanjskemu skladu RS, v kateri zahteva takojšen umik omenjenega sklepa.

Ob tem je Prednik dejal: »Vsakokratna vlada se do vprašanja enakomernega in sorazmernega razvoja Slovenije v besedah, največkrat pa obljubah opredeljuje pozitivno, še posebej, ko so desetletja centralizacije pustila predvsem na slovenskem obrobju velik razvojni manko. S tem povezano se že vrsto let ne moremo izogniti niti perečemu vprašanju regionalizacije, ki prav v sled velikih razvojnih razlik med posameznimi območji naslavlja možnost enakomernejšega razvoja naše države.«

FOTO: Jani Prednik

»Tako prebivalke in prebivalci, ki prihajajo iz razvojno podhranjenih območjih in se ukvarjajo ter živijo s problemi dolgoletnega infrastrukturnega, pa gospodarskega, socialnega, s tem pa tudi razvojnega deficita, od politike vedno znova poslušajo o velikopoteznih načrtih, ki bodo kazalnike kvalitete življenja drastično spreobrnili navzgor. Med obljubami in dejanskim življenjem ljudi, tudi na Koroškem, pa je še vedno velik prepad, ki se ob nezadostnem ukrepanju le še veča, kar na ravni državi sicer morda ni tako vidno, a med drugim tudi Korošci in Korošice to vsakodnevno še kako občutijo. Gre za izjemno problematična dejanja zaprtja poslovalnic bank in pošt ter podjetij, ki so še pred časom prav na Koroškem širila svoje poslovanje, tudi z državnim denarjem, danes pa za seboj puščajo brezposelne ljudi, ki si bodo službe na Koroškem poiskali zelo težko. Tudi zaradi sramotno slabih infrastrukturnih povezav, ki to regijo hromijo že desetletja, da je ta kljub nekajletni visoki gospodarski rasti, ki jo beleži država, še vedno v razvojnem krču,« je bil jasen in hkrati kritičen Prednik.

“To seveda vpliva tudi na mlade, tiste, ki si po šolanju v večjih središčih Slovenije, želijo ustaliti na Koroškem, pa pogojev za to, od zaposlitvenih in stanovanjskih, žal nimajo. Zato se ni čuditi trendu, da se veliko Korošcev in Korošic na delo vozi v Avstrijo, žal mnogo njih zaradi boljših pogojev tam tudi ostane.”

“Vse našteto Koroško in preostale manj razvite regije tišči vse globlje v negativno razvojno spiralo, ven iz katere bo moč priti samo ob dobro načrtovanih, hitrih in usmerjenih ukrepih vseh resorjev vlade. Med drugim tudi Ministrstva za okolje in prostor, ki bi moralo prav v delu stanovanjske problematike, ko na določenih območjih, tudi Koroškem, še bolj kot drugje primanjkuje dostopnih stanovanj za mlade, kar je med drugim posledica dolgoletnega zatišja pri gradnji stanovanj, seveda pa te problematike ni mogoče obravnavati brez uvida v celostno slabo demografsko, infrastrukturno in razvojno dimenzijo Koroške,” še pojasnjuje Prednik.

“Zato je še toliko bolj presenetljiva vest, da je Vlada RS v pričetku oktobra 2019 sprejela Sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine »za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu.”

Prednik od ministra za okolje in prostor Simona Zajca zahteva, da Ministrstvo za okolje in prostor in Vlada RS Sklep o ustanovitvi Medresorske skupine nemudoma umakneta, da se preuči vse posledice tovrstne namere in na podlagi teh ukrepa na način dobrobiti reševanja stanovanjske problematike na Koroškem. Da Ministrstvo za okolje in prostor za posamična območja Slovenije, katerih kazalniki kažejo najslabše stanje glede dostopnosti stanovanj, še posebej za mlade in mlade družine, pripravi konkreten operativni načrt reševanja stanovanjske problematike.

“Žal je pomislekov za takšno namero Ministrstva za okolje in prostor ter Vlade RS preveč, da bi jih preprosto lahko »spregledali«, pove koroški poslanec in dodaja: »Še več, zaradi podhranjenosti z razvojem povezanih področij Koroške ter njenih specifičnosti in ob velikopoteznih besedah vlad o pomenu decentralizacije bi pričakovali ravno nasprotno; da se bodo pristojna ministrstva in Vlada RS zavzemali za krepitev služb, organizacij in podjetij, ki bi s svojo dejavnostjo lahko pripomogla k reševanju tudi stanovanjske problematike na posamičnih območjih. Tudi sam sem prepričan, da lahko specifike določenih okolišev pesti hitreje prepoznajo organizacije, ki so nastale in delujejo v teh okoljih. Prav tako se te odločitve ne more »opravičevati« z morebitnimi slabim poslovanjem podjetja, ko se Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne lahko pohvali z dobrimi rezultati in zglednim poslovanjem, o čemer navsezadnje potrjujejo tudi pridobljeni certifikati; Poslovna odličnost, zaupanja vreden upravnik … ob tem pa ni zanemarljivo, da gre za podjetje, na katero je vezan pomemben del železarske tradicije Koroške.«

“Zato se upravičeno postavlja vprašanje smiselnosti tovrstnega početja, ki lahko za Koroško – poleg izgube delovnih mest – stanovanjsko problematiko le še poglobi. Ob vseh načrtih in uspešnih projektih Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne prav tako ne moremo mimo pomisleka, ali in če sploh so bile narejene analize posledic, ki jih bo »pripojitev« imela za Koroško, in če je tovrstna pripojitev, glede na to, da je bilo podjetje dolga leta pod okriljem koroškega gospodarstva, sploh upravičena z naslova lastništva podjetja in njegovega upravljanja,” razmišljanje zaključi Prednik.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.