Vlada sprejela novost: Nagrada za zdravstvene delavce, ki bodo zagotovili večjo precepljenost proti Covidu-19

Vlada je na današnji 284. dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti Covid-19.

S povečanjem obsega opravljanja zdravstvenih storitev za promocijo in izvedbo cepljenja in z izplačevanjem delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se bo zagotovilo ustrezno plačilo zdravstvenim delavcem v timu družinske medicine, ki bodo opravili dodatno delo in s tem zagotovili večjo precepljenost proti Covidu-19 pri njih opredeljenih oseb.

Cilj projekta je povečanje precepljenosti proti Covidu-19, predvsem pri osebah, starejših od 50 let. Izvajalci programa so timi družinske medicine v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe, so pojasnili v sporočilu za javnost po seji vlade.

Kot tim družinske medicine se za potrebe izvajanja tega projekta štejeta zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra, glede na vzpostavljeno in obstoječo organizacijo dela v posamezni ambulanti družinske medicine, pri čemer se pri nagradi za delovno uspešnost upošteva sorazmerni delež zaposlitve v timu družinske medicine. 

Na ravni izvajalcev PVP so do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela upravičeni samo zdravstveni delavci v timih družinske medicine, ki najmanj 2 uri na teden opravljajo naslednje naloge:

  • aktiven in oseben pristop do posameznih opredeljenih pacientov preko obstoječih komunikacijskih kanalov, ki jih tim družinske medicine tudi sicer uporablja za druge zdravstvene storitve (elektronska pošta, telefonski klic, družabna omrežja za mlajše paciente …)
  • promocija cepljenja in izvedba cepljenja v okviru referenčnih ambulant in Centrov za krepitev zdravja (diplomirane medicinske sestre)
  • sodelovanje pri aktivnostih promocije v lokalnem okolju (udeležba v oddajah lokalnih elektronskih medijev, priprava poljudnega članka o pomembnosti cepljenja za lokalni časopis, izvedba strokovnega predavanja za razna društva, priprava ali udeležba na okroglih mizah na temo cepljenja …)
  • izvajanje cepljenja v okviru »dneva odprtih vrat«  – tisk in razdeljevanje promocijskega gradiva v fizični obliki, ki je že pripravljeno in objavljeno na spletni strani »Cepimo se«
  • promocija cepljenja ob sočasnem hišnem obisku zdravnika ali patronažne medicinske sestre (kratke in jasne informacije o dobrobiti cepljenja za vse družinske člane, ki še niso cepljeni, in imajo morda pomisleke, dileme, strahove…) in
  • pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 20 do 49 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 10 do 19 pacientov, v višini  do 10 % od bruto osnovne plače ali 
  • pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 50 do 79 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 20 do 39 pacientov, v višini  do 20 % od bruto osnovne plače;
  • pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 80 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 40 pacientov, v višini  do 30 % od bruto osnovne plače.

Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 % opredeljenih pacientov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 % opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom. 

Posebni vladni projekt se sprejema na podlagi drugega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da se posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za javne uslužbence določijo z aktom vlade, za javne uslužbence drugega državnega organa pa z aktom tega državnega organa, če so za to zagotovljena namenska sredstva v proračunu. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije.

Vir: Vlada RS – Ministrstvo za zdravje