Vlada sprejela energetske vavčerje v višini 150 evrov in še nekatere druge ukrepe

Vlada je sprejela predlog ukrepov za omilitev posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo.

Vlada je popoldne obravnavala ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Vlada je obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov sicer začela na četrtkovi seji, danes pa jo je zaključila.

Na novinarski konferenci po seji vlade so predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin predstavili ukrepe pomoči ljudem in gospodarstvu zaradi visokih cen energentov.

“Vlada je na današnji seji sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi. S temi akti skušamo omiliti posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Vlada je predlagala ukrepe, ki naslavljajo vse in dodatne ukrepe za najbolj ranljive skupine,” je med drugim povedal premier Janez Janša

Ko gre za asimetrične ukrepe, s katerimi naslavljamo več kot pol milijona tistih, za katere ocenjujemo, da jih je energetska draginja posebej prizadela, je osnovno orodje solidarnostni energetski dodatek v vrednosti 150 evrov, je dodal Janša. Napovedi Evropske komisije so so, da se bo po aprilu energetska kriza umirila. Če se to ne bo zgodilo, bo vlada predlagala podaljšanje ukrepov, je še napovedal.

UKREPI

  • Vlada bo za tri mesece oprostila plačevanje omrežnine za elektriko, tako za priključno moč kot tudi za porabo električne energije za vse odjemalce, in sicer za obdobje treh mesecev (od 1. februarja do 30. aprila). 
  • Na najnižjo stopnjo bo znižala trošarine na elektriko, pogonska goriva in kurilno olje. Trošarina od energentov se skladno z zakonom o trošarinah plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon).

Z izdano uredbo se tako trošarina:

  • za bencine zniža s 0,37701 evra/liter na 0,35901 evra/liter oziroma za 0,018 evra/liter;
  • za plinsko olje za pogon zniža z 0,38767 evra/liter na 0,330 evra/liter oziroma za 0,0576 evra/liter;
  • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje zniža z 0,15750 evra/liter na 0,07875 evra/liter oziroma za 0,07875 evra/liter;
  • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 evra za kubični meter na 0,0092 evra za kubični meter oziroma za 0,0092 evra za kubični meter. Uredba začne veljati 1. februarja 2022 in velja do 30. aprila 2022.

Vlada z uredbo znižuje trošarino za električno energijo s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za I., II. in III. stopnjo odjema električne energije ter z 1,8 evra na MWh na 0,9 evra na MWh za IV. stopnjo odjema. Uredba določa, da se znižani znesek trošarine za električno energijo uporablja od 1. februarja do 30. aprila 2022.

  • Solidarnostni energetski dodatek v višini 150 € – Upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj; upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov; prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021; upravičenci do otroškega dodatka, in sicer od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021; upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021; rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti. Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov. Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.
  • Izenačujejo tudi pravice odjemalcev zemeljskega plina. Etažni lastniki, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin, imajo pri nakupu plina vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji, kot jih imajo odjemalci, ki kupujejo plin za svojo lastno rabo.

Zagotovili smo tudi za 70 milijonov evrov asimetrične pomoči za tiste gospodarske subjekte, katere je energetska draginja najbolj prizadela. Gre za enkraten ukrep, pri vseh ostalih ukrepih pa velja za 3 mesece. Računamo, da se bo po tem času situacija umirila,” je pojasnil Janez Janša.

Današnja seja vlade je pokazala, da vlada misli resno. Če nekaj rečemo, to tudi naredimo. Po10 različnih t. i. koronskih paketih smo tako sprejeli tudi ukrepe, ki se dotikajo energetske krize. Paket je težek cca. 200 milijonov evrov in gre za zajeten zalogaj, ki bo pomagal tako ljudem, kot tudi gospodarstvu. pa je preko Zooma dejal Matej Tonin in poudaril: “Ljudje se na nas lahko zanesejo. Vedno, ko bo potrebno bo vlada priskočila na pomoč.”

Slišali smo klice tistih, ki so zaradi visokih cen energentov prišli v težave. Potrebna je nepovratna finančna pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem,” je omenil minister Počivalšek in dodal: Našli smo rešitve, ki sledijo logiki, ki so našo državo uvrstile med gospodarske zmagovalce te krize. Ponovno vlagamo v ljudi in podjetja, zato mislim, da bodo ti ukrepi omilili marsikatero težavo, ki je zaradi cen energentov nastala.”

Slovenija je močna toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo, zato tudi zdaj ne puščamo nikogar zunaj. Verjamemo, da bo omenjena pomoč pomagala prebroditi težave podjetjem in kmetijskim gospodarstvom na srednji rok, dokler se cene energentov ne umirijo,” je še dejal Počivalšek.

Rezultat dela ministrstev je ukrep za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, ki je opredeljen v Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, je dodal minister Počivalšek.

70-milijonska enkratna pomoč podjetjem

V zakonu so določili, da so do pomoči upravičene pravne ali fizične osebe (s. p.-ji), ki so bili registrirani v Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do 1. 12. 2021. Da imajo stroške energije v poslovnem letu 2019 najmanj v višini 10 tisoč evrov in da jim bodo stroški energije v 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 %.

Za dodelitev pomoči bodo morali upravičenci do 31. 3. 2022 na FURS prek informacijskega sistema predložiti izjavo, FURS pa bo pomoč v enkratnem znesku izplačal do 20. 4. 2022.

Shemo pomoči mora odobriti Evropska komisija. Višina pomoči bo odvisna od prihodkov od prodaje in deleža stroška energije v poslovnih odhodkih. “Pričakujemo, da bo najnižji predvideni znesek pomoči znašal 50 evrov za najmanjše gospodarske subjekte, ki zadostujejo pogojem. Za najbolj energetsko intenzivna podjetja se ocena vrti okrog 2 milijonov evrov,” je pojasnil minister Počivalšek.

Zakon ureja pomoč tudi pomoč na področju kmetijstva. Nosilci kmetijskih gospodarstev imajo namreč tudi povečane stroke v kmetijski pridelavi. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo na podlagi podatkov v 30 dneh od uveljavitve predpisa odpremila informativno odločbo. Finančno nadomestilo se bo podelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe.

Posnetek tiskovne konference najdete TUKAJ.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije