Vlada prisluhnila športu

Na pobudo predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca so predstavniki športnih organizacij na predsednika vlade Janeza Janšo naslovili poziv za vključitev ukrepov za šport v šesti paket ukrepov za blaženje posledic epidemije sars-cov-2. Vlada bo del predlogov vključila v najnovejši sveženj, ostale pa v naslednjega.

“Hvala za predloge. Delno so pokriti s pravkar sprejetim #PKP6. Z naslednjim tednom pa stečejo priprave za hitro oblikovanje #PKP7, ki bo namenjen blaženju posledic #2valCovid v dejavnostih, ki doslej s paketi v celoti niso bile zajete in kamor bo vključeno večino predlaganega,” je pozno zvečer prek Twitterja sporočil predsednik vlade Janez Janša.

Gre za odgovor predsednika vlade na pobudo slovenskih športnih organizacij.

Predstavniki športnih organizacij menijo, da je potrebno področje športa ustrezno upoštevati in umestiti med ukrepe, ki so namenjeni blaženju posledic epidemije, še zlasti, ker je ustrezna športna vadba pomembna naložba v zdravje državljanov.

V športnih organizacijah se zavzemajo, da bi država krila stroške, ki jih imajo športne organizacije zaradi testiranj na prisotnost novega koronavirusa. Ta so obvezna za kategorizirane in poklicne športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj mednarodnih športnih zvez.

Športne organizacije predlagajo tudi oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnike sponzorstva, za oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaprtja športnih objektov.

Zavzemajo se tudi za subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev ter sofinanciranje kadra za izvajanje preventivnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa.

Predlagajo tudi, da se za športne organizacije, ne glede na pravno obliko, v kateri delujejo, uvede ukrep pokrivanja fiksnih stroškov ter da se pokrije izpad prihodkov.

Po zgledu drugih držav predlagajo uvedbo ukrepa finančne pomoči športnim organizacijam, v primeru upada letnih prihodkov za več kot 30 odstotkov v času razglašene epidemije in omejitev izvajanja dejavnosti.

Preberite tudi: Vlada sprejela predlog šestega protikoronskega zakona, ki podaljšuje nekatere ukrepe in prinaša delno nadomestilo fiksnih stroškov podjetij

Dogodki