Vlada podaljšala nekatere začasne ukrepe na področju zdravstvenega zavarovanja

Vlada je na včerajšnji dopisni seji podaljšala uporabo nekaterih začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa. To velja glede zdraviliškega zdravljenja, prevozov ter medicinskih pripomočkov.

Vlada je podaljšala ukrep, po katerem zavarovanec, ki je imel odločbo o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, a tega zaradi epidemije še ni mogel začeti ali pa ga je moral predčasno prekiniti, začne oziroma nadaljuje prekinjeno zdraviliško zdravljenje v treh mesecih od prenehanja začasnih ukrepov za omejitev širjenja epidemije novega koronavirusa.

Podaljšan je tudi ukrep širjenja pravice do nenujnih reševalnih prevozov, in sicer do popolnega prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Slovenije. Ta predvideva, da ima zavarovana oseba, če nima možnosti uporabe avtomobila ali taksija, pravico do sanitetnega prevoza za koriščenje zdravstvene storitve.

Prav tako pa je podaljšan tudi ukrep podaljšane veljavnosti naročilnic za medicinske pripomočke oziroma omogoča izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dogodki