Vlada ocenila, da bi začasno zadržanje prepovedi shodov povzročilo težko popravljive posledice za javno zdravje

Vlada je sprejela mnenje glede začasnega zadržanja tretjega odstavka 5. člena odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19. Vlada meni, da bi začasno zadržanje lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje. Mnenje bo poslala ustavnemu sodišču.

Ustavno sodišče je namreč zaprosilo vlado za opredelitev do predloga za začasno zadržanje tretjega odstavka 5. člena odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19 v postopku za oceno ustavnosti, piše na spletni strani vlade. Ta določa, da so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Vlada meni, da niso izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje izvrševanja določbe odloka in da predlog za začasno zadržanje ni utemeljen.

Odlok je bil izdan ob upoštevanju ustave in na podlagi zakonov. Tako zakon o nalezljivih boleznih dopušča odreditev ukrepa prepovedi zbiranja ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja bolezni, so zapisali na vladi.

Ukrepi omejitve oz. prepovedi zbiranja ljudi so bili pripravljeni in sprejeti v skladu z najnovejšimi dognanji epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom. Ti ukrepi so po mnenju zdravstvene stroke edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja covida-19, so poudarili na vladi. Hkrati so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni ukrepi, ko z drugimi ukrepi ni bilo mogoče preprečiti širjenja covida-19.

Na vladi so izpostavili, da je ustavno sodišče, ki je 16. aprila lani zavrnilo predlog, da se do končne odločitve zadrži izvajanje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin, ocenilo, da bi tako v primeru nadaljnjega izvrševanja odloka kot v primeru njegovega zadržanja lahko nastale težko popravljive ali celo nepopravljive škodljive posledice.

Vendar pa je mogoče z delnim zadržanjem odloka, ne da bi posegli v vsebino odrejenih ukrepov, njegove morebitne škodljive posledice za uresničevanje pravic svobode gibanja in pravice do zbiranja in združevanja vsaj delno omejiti na način, da se na drugi strani ogroženost prebivalstva zaradi bolezni ne poveča. Prav takšna zadržanost ustavnega sodišča, da bi zadržala izvajanje zgoraj navedenega odloka do končne odločitve, po mnenju vlade tudi kaže na oceno, da so ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19 nujni v demokratični družbi, da se zavaruje javno zdravje in prepreči nastanek nepopravljivih posledic pri prebivalstvu.

Vlada meni, da bi začasno zadržanje lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje, saj bi državo lahko zajel tretji val okužb in povzročil zlom zdravstvenega sistema, to pa bi lahko posledično narekovalo potrebo po še hujših ukrepih na drugih področjih.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije