Veterinar odvzeta goveda s koroške kmetije napotil v redni zakol

Po odkritju zelo slabih higienskih razmer in poginulih govedi na kmetiji v Podgori nad Kotljami so pristojni v četrtek opravili odvzem preostalih 13 govedi, nato pa je po veterinarskem pregledu uradni veterinar v petek vseh 13 govedi napotil v redni zakol, so danes za STA pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave 11. marca opravila inšpekcijski nadzor na kmetiji v Podgori in ugotovila več kršitev, med drugim zelo slabo higiensko stanje ter pomanjkanje oz. odsotnost pitne vode in krme.

V času nadzora je inšpektor našel osem poginulih govedi, kasneje je poginilo še eno govedo. Patolog je pri raztelesbi kadavrov v prebavilih odkril ostanke ovojne folije silaže, kar je eden od možnih vzrokov za pogin. Že predhodno pa je kmetijska inšpekcija ugotovila, da večina govedi na kmetiji ni bila označena.

Lastnici kmetije so pristojni z odločbo izrekli trajno prepoved reje govedi, stekel je tudi postopek za odvzem certifikata ekološke pridelave. V zvezi z zadevo sicer tečejo še drugi postopki, med drugim trenutno še ni znano, ali bo uradni veterinar izvedel prekrškovni postopek ali pa bo naznanil kaznivo dejanje.

“Najprej mora ugotoviti vsa dejstva in okoliščine v zadevi in pridobiti dokaze o dejanjih zavezanke. Zato še ne moremo napovedati, kdaj bo odločitev sprejeta,” so danes pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer tudi še niso prejeli pisnih poročil obdukcije kadavrov in preiskav, ki jih je opravil patolog.

Kot je znano, je v enem primeru najdene poginule govedi ostalo samo še okostje. Informacije v smeri suma storitve kaznivega dejanja mučenje živali sicer preverjajo tudi policisti.