Več vrst zavarovanj – kaj vam prinašajo?

Zdravstveno zavarovanje je nekaj, kar je nujno imeti za brezskrbno življenje in konec koncev tudi optimiziranje svojih financ v primeru, da pride do bolezni ali nezgode. Predstavili bomo različne vrste zdravstvenih zavarovanj in ključne razlike med njimi.

Zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji v osnovi sestavljeno iz dveh delov – eno je obvezno zdravstveno zavarovanje, drugo pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prebivalci Slovenije smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa je izziv ta, da obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije polne vrednosti zdravstvenih storitev v celoti. To pomeni, da je velikokrat potrebno zdravstvene storitve doplačevati.

Koliko znaša doplačilo za zdravstvene storitve?

Doplačilo za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, je lahko zelo visoko. Stroški namreč znašajo od 5 pa vse do 90 % cene zdravstvene storitve, medicinsko-tehničnega pripomočka ali določenega zdravila.

Hitro se lahko zgodi, da doplačilo znaša tudi nekaj 1000 evrov, zato je zelo pomembno skleniti tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, s katerim se tovrstnim izzivom izognete.

Kdo nam plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postanemo takrat, ko se redno zaposlimo (velja tudi, če odpremo s.p. ali d.o.o.) oziroma ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnimo 26 let. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si v večini primerov državljani plačujemo sami.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je v svoji osnovi prostovoljno, vendar je, kot rečeno, zelo priporočljivo, da ga plačujete, saj se tako izognete nepričakovanim visokim stroškom zdravstvenih storitev.

Kako se razlikujeta dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje?

Kot smo že omenili, vas dopolnilno zdravstveno zavarovanje obvaruje pred stroški doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Dodatno zdravstveno zavarovanje pa je posebna storitev, ki vam krije stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev oziroma storitev, ki bi jih sicer morali v celoti poravnati samoplačniško.

Dodatno zdravstveno zavarovanje torej ureja širše področje in vam zagotavlja dodatne pravice, ki jih ne opredeljujeta obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obseg kritja dodatnega zdravstvenega zavarovanja je odvisen od zavarovalnega paketa, ki ga sklenete.

5 razlogov, zakaj je odločitev za zdravstveno zavarovanje pomembna?

  1. Sklenitev ustreznega zavarovanja vam pomaga zmanjšati finančna tveganja v primeru nepričakovane bolezni ali poškodbe – ščiti vas pred visokimi stroški iz lastnega žepa zaradi zdravstvenih računov.
  2. Zdravstveno zavarovanje vam omogoča preventivno oskrbo, kot so redni pregledi, po nižji ceni, kot če bi bili nezavarovani. To lahko sčasoma ohrani vaše fizično in duševno zdravje v boljšem stanju.
  3. Z dostopom do kakovostnih zdravstvenih storitev lahko lažje odpravite zdravstvene težave, preden postanejo resne.
  4. Zdravstveno zavarovanje vam zagotavlja mir, saj veste, da vam v primeru bolezni ali poškodbe ne bo treba plačevati velikih računov iz svojega žepa.
  5. Izbira pravega zdravstvenega načrta zagotavlja, da so vaše posebne potrebe po oskrbi ustrezno obravnavane.

Ali je potrebno tudi nezgodno zavarovanje?

Dobro je premisliti tudi, da se odločite za nezgodno zavarovanje, ki je zavarovanje za primer nezgode.

V osnovi nezgodno zavarovanje krije nezgodno smrt in nezgodno invalidnost, v različnih paketih in ponudbah pa lahko dodate še dnevno nadomestilo, bolnišnično nadomestilo, rento za invalidnost, rento za zlom kosti, rehabilitacije in fizioterapijo.

Življenjsko zavarovanje – kaj prinaša

Življenjsko zavarovanje je ena najpomembnejših naložb, s katerimi lahko zagotovite prihodnost svoje družine. Prepogosto se ljudje zavedajo njegove vrednosti šele, ko se znajdejo v težkem finančnem položaju.

Ta vrsta kritja je več kot le naložba; pomaga zaščititi vas in vaše ljubljene pred nepričakovano tragedijo. Načrti življenjskega zavarovanja segajo od osnovnih polic s preprostimi strukturami izplačil do prilagodljivih polic, ki vam omogočajo, da se odločite, kako bodo vaša finančna sredstva dodeljena in zaščitena.

Pravi načrt življenjskega zavarovanja vam bo zagotovil zaščito, hkrati pa nudil davčno ugodne možnosti in prilagodljivost, če se vaše okoliščine sčasoma spremenijo.

Pomaga lahko zagotoviti, da so na voljo sredstva za plačilo pogrebnih stroškov, se izogniti potrebi po likvidaciji premoženja v neugodnem času in celo zagotoviti vir dodatnega dohodka za vašega preživelega partnerja ali družinske člane, ko so pomoči najbolj potrebni.

Z življenjskim zavarovanjem ustvarite varnostno mrežo, ki zagotavlja varnost vaše družine zdaj in v prihodnosti. Navsezadnje ta vrsta naložb zagotavlja brezskrbnost, saj veste, da ste pripravljeni ne glede na to, kaj se zgodi.

Zavarovanja vam torej nudijo varnost, finančno zaščito in pomoč, ko jo najbolj potrebujete, zato bodite pozorni, da imate sklenjena najbolj primerna zavarovanja za vas.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije