V Vuzenici bo v času počitnic potekalo varstvo otrok

V Vuzenici bo v času poletnih počitnic potekalo počitniško varstvo šolskih otrok.

Počitniško varstvo otrok organizira Turistično informacijski center v sodelovanju z
Občino Vuzenica in Osnovno šolo Vuzenica, Potekalo bo v času šolskih počitnic, od 29. junija do 31. julija 2020, predvidoma med 7.00 in 16.00 uro.

Organizatorji so pojasnilu, da je najkrajši termin možnosti vključitve v varstvo en delovni teden (od ponedeljka do petka). V počitniško varstvo se lahko vključijo otroci, ki so zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole, imajo stalno bivališče na območju občine Vuzenica in so starši zaposleni. V času varstva bo za otroke zagotovljena prehrana: dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Program varstva bo sestavljen iz ustvarjalnih delavnic, igre na prostem in v telovadnici, pohodov, družabnih iger in izletov.

V primeru, da bodo na voljo prosta mesta, bodo lahko udeleženci programa tudi otroci iz drugih občin, strošek staršev pa je v tem primeru višji, kot je navedeno v nadaljevanju.

Varstvo bo potekalo po naprej sprejetem programu organizatorja varstva, z ustrezno usposobljenim osebjem, ob spoštovanju otrokovih pravic ter v skladu z določili Splošnih pogojev počitniškega varstva, so še pojasnili.

Stroške organizacije počitniškega varstva (stroški strokovnega osebja, materialni stroški izvajanja programa) bo krila Občina Vuzenica. Starši pa bodo za svojega otroka morali plačati le strošek prehrane, ki bo znašal 30,00 evrov na teden; za otroke iz drugih občin znaša plačilo 50,00 evrov na teden.

Informacije: senta.lorenci-kricej@vuzenica.si ali 070 621 188

VIR: TIC Vuzenica

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije