V splošni knjižnici v Radljah ob Dravi se je zaključil projekt »Čebela BERE med«

Knjižnica Radlje ob Dravi je v četrtek, 22. septembra, svečano zaključila projekt Čebela bere med. Obiskovalcem so predstavili dejavnosti, ki so se odvijale, še posebej zbornik Čebela bere med in razstavo fotografij.

Projekt Čebela bere med se je izvajal v letih 2021 in 2022, v njem so Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi in radeljska knjižnica sodelovali kot partnerji, ki jih je povezala Lokalna akcijska skupina – LAS Mislinjske in Dravske doline, ki je skupaj s še štirimi LAS-i prijavila projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja.

Tako krajevna knjižnica v Vuzenici kot osrednja knjižnica v Radljah sta v sklopu projekta pridobili novo pohištveno, računalniško in drugo opremo, s katero so se izboljšali pogoji za delovanje. Odvijale so se različne dejavnosti za obiskovalce knjižnice: od pravljičnih ur, predstav za otroke, do predavanj, usposabljanj in različnih delavnic. Uredili so tudi prostor BEREM ZLAHKA, torej prostor z gradivom in s pripomočki za tiste, ki imajo zaradi različnih razlogov pri branju težave.

Izveden je bil literarni natečaj, seveda na temo čebel in čebelarjenja in prispevki izdani v zborniku Čebela bere med. Za otroke in mlade so organizirali fotografsko delavnico in razstava fotografij. V obeh knjižnicah so se vsako leto po en mesec dogodki za otroke odvijali ob bralno-igralnem čebelarskem kotičku in otrokom so prebirali in podarjali slikanico, ki je prav tako nastala v sklopu projekta.

Na prireditvi so prisluhnili podžupanji Mestne občine Slovenj Gradec Martini Šisernik in županu Občine Radlje, mag. Alanu Bukovniku. Oba sta izrazila podporo podobnim projektom tudi v prihodnje. Vsi, ki so sodelovali v projektu, so seveda prejeli zahvale, prireditev pa je popestrila koroška kantavtorica Ditka.

Kljub zaključku projekta bodo v knjižnici dejavnosti na temo čebel in čebelarjenja tudi v bodoče organizirali, saj so ugotovili, da je svet čebel pester in zanimiv ter omogoča številne dejavnosti za vse obiskovalce knjižnice, so sporočili iz radeljske knjižnice.

Dogodki