V Slovenj Gradcu pripravljajo predstavitev paliativne oskrbe s številnimi govorniki in ogledom filma

V četrtek, 13. 10. 2022, od 10. ure naprej bo v Kulturnem domu Slovenj Gradec potekala predstavitev paliativne oskrbe v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec in Zdravstveni postaja Mislinja.

Paliativna oskrba je aktivna celostna obravnava bolnika z neozdravljivo boleznijo in nudi podporo bolniku ter njegovim bližnjim. Obravnava pa je usmerjena v lajšanje telesnih simptomov, veliko pozornosti pa nameni tudi psihološkim, socialnim in duhovnim potrebam bolnika ter bližnjih.

Večina bolnikov potrebuje osnovno paliativno oskrbo, ki jo zagotavljajo družinski zdravnik in patronažna sestra, nekateri potrebujejo občasno krajšo obravnavo v bolnišnici pri svojih lečečih specialistih, nekateri pa tudi specializirano paliativno oskrbo.

Paliativna oskrba pa ni namenjena le bolniku, ampak je podpora celi družini in celotnemu zdravstvenemu sistem. Več o paliativni oskrbi na območju Slovenj Gradca in Mislinje pa boste lahko izvedeli že ta četrtek v Kulturnem domu Slovenj Gradec

Dogodki