V Slovenj Gradcu potekajo priprave na 13. dražbo lesa. Lani prodali hlod za 17.912 evrov

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza društev lastnikov gozdov Slovenije ob pomoči Zavoda za gozdove Slovenije pripravlja že 13. dražbo vrednejšega lesa. Priprave na dražbo, ki bo potekala na prizorišču Ozare v Slovenj Gradcu, so v polnem teku.

Naj spomnimo, da je bila lanska 12. dražba vrednejšega lesa, v vseh pogledih rekordna. Na licitaciji je bilo 3.094 hlodov, kar je največ do lani, oddanih pa je bilo tudi rekordnih 9.993 ponudb. Najvišja dosežena cena je znašala 11.833 €/m3 za gorski javor. Lastnik je za hlod iztržil 14.935 €. Najdražji prodani hlod je sicer dosegel ceno 17.912 €, a je bila cena na m3 7.829 €. Bil pa je prav tako gorski javor rebraš.

Potek 13. dražbe:

  • Dovoz hlodovine na prizorišče Ozare v Slovenj Gradcu se je začel 3. januarja in se bo zaključil 18. januarja 2019. Ogled hlodovine za kupce bo od 26. januarja do 4. februarja 2019.
  • Odpiranje ponudb bo 4. februarja 2019 ob 10. uri v gostišču Murko.
  • Vse lastnike lesa, ki bi želeli sodelovati na dražbi, obveščajo, da ustrezno očiščeno in izmerjeno hlodovino pripravijo ob kamionski cesti. Na prevzemnem listu morajo biti navedeni podatki o lastniku, količini lesa in številka vsakega posameznega hloda. Lastniki lahko pripišejo tudi najnižjo ceno, za katero so pripravljeni prodati posamezni hlod.
  • Dan odprtih vrat pa bo 13. februarja, ko si bo lahko ponujeno hlodovino in dosežene rezultate ogledala zainteresirana javnost.

Stroške prevoza krije lastnik sam oziroma po dogovoru z Društvom lastnikov gozdov, v katerega je včlanjen. Lastniki bodo obveščeni o doseženih cenah praviloma pet dni po odpiranju ponudb, plačilo pa bo izvedeno osem dni po odvozu z mesta dražbe.

Drevesne vrste, za katere se letos kupci najbolj zanimajo, so hrast, macesen, javor, oreh, kakovostna smreka in različne sadne vrste. Pri izbiri primernih dreves za posek in sodelovanje na dražbi lahko pomagajo revirni gozdarji.

Za podrobnejše informacije je na voljo Jože Jeromel, tel. št. 041 321 099.

Vir: Viharnik