V Slovenj Gradcu možnost vpisa otrok v vrtec tudi med šolskim letom

Zaradi potreb je slovenjgraški VVZ uvedel dodaten oddelek

Zaradi potreb je slovenjgraški VVZ uvedel dodaten oddelek, kar med trajanjem šolskega leta ni običajna praksa, so v sporočilu za javnost zapisali na spletni strani MO Slovenj Gradec, kjer dodajajo, da so ena redkih občin, ki ima možnost vpisa otrok v vrtec tudi med šolskim letom.

V tem šolskem letu VVZ Slovenj Gradec obiskuje 833 otrok, od tega 663 v MO Slovenj Gradec in 170 v občini Mislinja. Pred začetkom šolskega leta so vsi slovenjgraški otroci dobili mesto v vrtcu, razen tistih, ki želijo točno določeno enoto. Vrtec jim je pred uvrstitvijo na čakalni seznam ponudil mesto v drugi enoti. Na rednem čakalnem seznamu je tako trenutno 11 otrok, od tega 6 otrok iz Slovenj Gradca, ki želijo vpis v točno določeno enoto in 5 otrok iz drugih občin. Iz rednega vpisa v vrtec bi lahko bili sprejeti vsi otroci, ki so bili vpisani v vrtec.

Po rednem vpisu starši še vedno vpisujejo otroke – to je evidenčni seznam otrok, katerih starši na rednem vpisu otroka niso mogli vpisati, ker še ni dopolnil starosti 11 mesecev. Na evidenčnem seznamu je tako na dan 1. 10. 2019 skupaj 51 otrok, od tega 19 otrok na dan 1. 10. 2019 izpolnjuje starostne pogoje za vpis. Od teh je 10 otrok iz območja Mestne občine Slovenj Gradec (različni letniki in želijo vpis v različne enote) ter 9 otrok iz drugih občin, ostali otroci pa še sploh ne izpolnjujejo starostnih pogojev (rojeni november, december 2018 ali letniki 2019), pojasnjujejo na spletni strani MO Slovenj Gradec.

S 1. 10. 2019 je v MO Slovenj Gradec ostalo še 15 prostih mest, vendar za starejše otroke, ki jih vrtec trenutno nima na čakalnem seznamu. Mesta so v različnih enotah za otroke drugega starostnega obdobja ter za otroke s posebnimi potrebami v oddelku s prilagojenim programom.

V enoti Maistrova – Škratica Mica v Slovenj Gradcu je ostala prosta igralnica, ki se bo predvidoma odprla s 1. 12. 2019, ko bo že dovolj otrok za napolnitev oddelka, ki bodo izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev za vpis v vrtec.

V vrtec se vsako leto vpiše drugačno število in starost otrok, zato vrtec nikoli ne more oblikovati istih oddelkov, kot so bili v preteklem šolskem letu. Največ težav v zvezi z vpisom vrtcu povzroča neodločnost staršev, ki otroke vpišejo, potem pa si premislijo in jih dejansko ne vključijo ali izpišejo tik pred začetkom šolskega leta. Tudi po razporeditvi otrok v oddelke starši izražajo želje po prestavitvah med enotami in oddelki. Vse pogosteje se tudi dogaja, da starši načrtujejo za otroka, kdo bo vzgojiteljica otroka, s kom se bo družil, s katerimi otroki bo v skupini, izražajo željo, da bi skupina ostala ista kot preteklo leto, vendar v praksi to ni izvedljivo. Starši načrtujejo njihovo življenje v želji, da bi bil njihov otrok vedno srečen. V resničnem svetu pa to ni možno. S tem pa otroku pogosto odvzamejo priložnost, da bi se kdaj znašel v kakšni novi ali za zanj nepredvideni situaciji, ter s tem pridobil nove izkušnje, s katerimi se bo znal spopadati kasneje v življenju, pa so ob začetku šolskega leta zapisali na spletni strani MO Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec je tako ena redkih občin, ki ima možnost vpisa otrok v vrtec tudi med šolskim letom:

  • šol. l. 2016/17, smo s 1. 1. 2017 odprli homogen odd. 1-2 leti v enoti Maistrova – Škratica Mica.
  • šol. l. 2016/17, smo s 1. 4. 2017 odprli še en homogen odd. 1-2 leti v enoti Podgorje – Škrat Bučko.
  • šol. l. 2018/19, smo s 1. 1. 2019 odprli homogen odd. 1-2 leti v enoti Maistrova – Škratica Mica.

Nov homogen oddelek za šolsko leto 2019/20 pa je predviden s 1. 12. 2019, odd. 1-2 leti, v enoti Maistrova – Škratica Mica.

Besedilo: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun