V SB Slovenj Gradec bistveno višja odsotnost zaposlenih kot pred epidemijo. Dodatno bodo zaposlili 55 oseb. Načrtujejo pa uravnoteženo poslovanje

Včeraj je potekala seja Sveta zavoda SB Slovenj Gradec, na kateri so med drugim obravnavali predlog finančnega načrta za leto 2022 ter stanje glede covida-19 v bolnišnici, so danes sporočili iz bolnišnice.

Pomembne dejavnike finančnega načrta za leto 2022 je izpostavil direktor Janez Lavre, dr. med., in sicer so to zavezanost pacientom in zaposlenim, investicijska naravnanost in uravnoteženost ob korekciji cene za zdravstvene storitve in povračilo vseh dogovorjenih stroškov dela. Direktor Lavre je še poudaril, da se bo covid-19 končal in da pričakuje, da se bo v prihodnjih letih uredilo izvajanje vseh zdravstvenih storitev, da je nujna celovita prevetritev celotnega zdravstvenega sistema, kar bo uspelo le s tesnim družbenim sodelovanjem.

Finančni načrt 2022 je pripravljen na podlagi končnih izhodišč, ki jih je bolnišnica v začetku januarja prejela s strani Ministrstva za zdravje. V letu 2022 se skladno z navodilom MZ načrtuje uravnoteženo poslovanje. Predvideva se, da bo delovni program dogovorjen z ZZZS v letu 2022 v celoti realiziran. Ob tem se pričakuje tudi korekcijo cene uteži, s čimer se bo lahko pokril pričakovan dvige cen materiala in storitev. Skupni načrtovani prihodki so na ravni lanskoletnih oziroma za 0,7 % nižji od lanske realizacije, so v sporočilu za javnost navedli v SB Slovenj Gradec.

Ti znašajo 61.787.082 EUR. Prihodki za pogodbene programe do ZZZS temeljijo na predpostavki, da bodo pogodbeni programi v celoti realizirani ter da se v drugi polovici leta epidemiološke razmere ne bodo zaostrile. Na zmanjšanje skupnih prihodkov imajo bistven vpliv predvsem zmanjšani prihodki iz naslova povračil stroškov za izplačila COVID dodatkov za zaposlene. V letu 2022 se načrtuje le izplačilo dodatkov za neposredno delo s covidnimi pacienti, in sicer do 30. 6. 2021. Predvideni skupni odhodki se bodo v primerjavi z lanskim letom zmanjšali.

Načrtujejo se za 2,2 % nižji stroški kot v letu 2021. Največji delež v odhodkih predstavlja strošek dela, ki znaša 38.359.365 EUR (62,08 %). Na eni strani so ti nižji zaradi nižjih stroškov za izplačila covidnih dodatkov, na drugi strani pa bistveno višji predvsem zaradi dogovora o dvigu plač med sindikati in vlado, tako za zdravstveno nego kot zdravnike. Stroški materiala in storitev se načrtujejo kot v letu 2021 oziroma za 6,9 % nižje od realiziranih v letu 2021.

Na strani materiala predvsem zaradi nižje porabe zdravil in zdravstvenega materiala. Medtem ko se zaradi višjih cen energentov načrtuje višja poraba nezdravstvenih materialov. Zagotavljanja kadra določenih poklicnih skupin ostaja pereče tudi v letu 2022. Z aktivno kadrovsko politiko se načrtuje zaposlovanje deficitarnih poklicev in povečanje števila zaposlenih za 55, in sicer na 1.037.

Stanje pri obvladovanju Covid-19 v SB Slovenj Gradec je članom sveta predstavila strokovna direktorica dr. Natalija Krajnc, dr. med., ki je poudarila, da se sproti prilagajajo potrebam. Reagiramo hitro, nimamo večjih vdorov /prenosov (se sproti zamejujejo z nadzornimi brisi) in razpolagamo z ustrezno osebno varovalno opremo. Precepljenost zaposlenih je 78 %. Trenutna odsotnost zaposlenih zaradi vseh razlogov, ne le zaradi covida-19, je 26,5 % (odsotnost zaposlenih pred epidemijo v podobnem času je bila 10 -15 %).”

Med drugim so se člani sveta seznanili še s čakalnimi dobami in investicijami. V teku sta 2 investiciji, to sta prizidek za gama kamero, v zaključnem usklajevanju pa je tudi priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo za objekt klošter.

Več informacij pa bo znanih v ponedeljek, ko pripravljajo tiskovno konferenco.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije