V prostorih Koroške osrednje knjižnice odprli kotiček za prilagojeno gradivo

V okviru večpartnerskega projekta Čebela bere med so v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika odprli novo zbirko gradiva, ki je namenjena uporabnikom ranljivejših ciljnih skupin. "Drugačnost je tako v knjigah kot pri ljudeh, možnosti za branje pa naj bodo za vse enake," ob pomembni pridobitvi dodajajo v ravenski knjižnici.

V knjižnici so ob tem povedali, da so kot referenčna knjižnica za lahko branje ves čas stremeli k temu, da omogočijo enakovreden dostop do branja vsem njihovim uporabnikom. “Vse bralke in bralci si zaslužijo popolnoma enake možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in zaradi različnih zmožnosti tudi njim prilagojene prostore znotraj knjižnice,” so zapisali v sporočilu za javnost.

V prostoru, ki se nahaja na oddelku za odrasle, so uredili prijeten kotiček, kjer je na voljo gradivo, ki je prilagojeno tudi tistim posebnim skupinam, ki potrebujejo besedila v prilagojeni obliki. Na dostopen način je urejeno gradivo po različnih sklopih bralnih posebnosti, so razložili v knjižnici. Zbirka zajema leposlovno gradivo z večjim tiskom, knjige, pisane z brajico, dislektikom prijazno branje, knjige v znakovnem jeziku, zvočne knjige in gradivo, ki sodi v kategorijo lahkega branja. Prav tako pa jim nudijo strokovno bibliopedagoško podporo.

V knjižnici so še dodali, da je lahko branje je namenjeno vsem, ki potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije, kot tudi tistim, ki imajo slabše razvite veščine branja ali se šele spoznavajo z novim jezikom. “S tem omogočamo dostopnost branja različnim zahtevam bralcev in širimo krog dostopnosti do različnih informacij. Postavitev zbirke je pregledna in dostopna, prav tako pa je gradivo opremljeno s slikovnimi oznakami, piktogrami. Uporabnikom so ves čas na voljo tudi različni pripomočki za branje, ki so na dostopnih mestih,” so razložili.

“Menimo, da prostor Berem zlahka ni pomemben le za uporabnike posebnih ciljnih skupin, ampak daje možnost vpogleda v raznolikost bralnih zmožnosti prav vsem ljudem. Nujno je, da bralna kultura postane vseobsežna in da je omogočena tudi tistim, ki bi radi, a težje berejo. Drugačnost je tako v knjigah kot pri ljudeh, možnosti za branje pa naj bodo za vse enake,” so še zaključili v osrednji knjižnici na Ravnah.

VIR: KOK