V Občini Dravograd tudi letos v manjšem delu participativni proračun

Svetniki Občine Dravograd so na seji v četrtek soglasno potrdili 14,3 milijona evrov vreden proračun občine za letos, ki velik del sredstev predvideva za naložbe v komunalno in cestno infrastrukturo. Po lanskih dobrih izkušnjah tudi letos 100.000 evrov namenjajo krajevnim skupnostim za projekte, ki so jih te izbrale same.
občina dravograd

“Vidi se, da je interes, v krajevnih skupnosti so zadovoljni,” je glede izkušenj z razdelitvijo dela sredstev med krajevne skupnosti na način participativnega proračuna danes za STA ocenila dravograjska županja Marijana Cigala.

Sredstva med pet krajevnih skupnosti razdelijo glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa same izberejo projekte. Gre za manjše projekte, med drugim za urbano opremo in druge naložbe, ki polepšaj določena okolja.

Sicer pa ta del sredstev predstavlja le manjši del dravograjskega proračuna, ki za letos predvideva 14,3 milijona evrov odhodkov, od tega skoraj sedem milijonov evrov predstavljajo naložbe. Precejšen del investicijskih sredstev bo namenjen naložbam v komunalno in cestno infrastrukturo.

V ta sklop spada dvoletna naložba v industrijski coni v Otiškem Vrhu, kjer bodo zgradili tudi nov most čez reko Mislinjo. Skupno je naložba v most, ceste, kanalizacijo in vodovod v tej coni ocenjena na slaba dva milijona evrov v dveh letih, je pojasnila županja.

Letos bodo urejali tudi del kanalizacijskega omrežja v Dravogradu in še nekaj drugih cest, med drugim bodo končali naložbo v cesto na Robindvor in začeli z obnovo ceste na Podgrad. Nekaj sredstev bodo namenili za protiprašne zaščite, nov gasilski avto, na okoli 150.000 evrov je ocenjena obnova kuhinje na osnovni šoli v Dravogradu.

V Dravogradu že nekaj časa snujejo nove prostore zdravstvenega doma oz. zdravstvenega centra. Po besedah županje bodo s postopki izbire za javno-zasebno partnerstvo, v okviru katerega bodo izvedli gradnjo, začeli letos, gradnja pa bi se lahko začela prihodnje leto.

Dravograjski svetniki so se v četrtek na virtualni seji občinskega sveta seznanili tudi z nekaterimi dejavnostmi Javnega komunalnega podjetja Dravograd. Direktorica podjetja Marija Slavič je med drugim povedala, da še vedno tečejo aktivnosti za prenos dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov s komunalnega podjetja na Kocerod, za kar je po novem kot rok določen 1. marec letos.

Preberi še:  VIDEO in FOTO: Tudi na Koroškem slabo vreme okrnilo obisk gostinskih vrtov in teras

Z dravograjskega komunalnega podjetja bi s tem na Kocerod prenesli sedem delavcev in osnovna sredstva, vezana na to dejavnost. Dejavnost zbiranja odpadkov bodo po načrtih na Kocerod prenesla tudi ostala koroška podjetja, ki zdaj izvajajo ti dejavnost.

Svetniki Občine Dravograd so govorili tudi o problematiki gramoznice v Trbonjah, seznanili pa so se tudi z zadnjimi informacijami glede projekta vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini, ki ga za pet občin vodi dravograjska občina. Po besedah vodje projekta Klemna Markote trenutno glavnemu izvajalci del, družbi Riko, niso dolžni ničesar, dela pa tečejo.

prijavi se

prijavi se v svoj račun