V krvi koroških otrok alarmantna vsebnost svinca

Tudi letos so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), območni enoti Ravne na Koroškem, izvedli preizkušanje vsebnosti svinca v krvi otrok. K sodelovanju so povabili triletne otroke iz občin Mežica in Črna na Koroškem. Odziv je bil dober, rezultati pa zaskrbljujoči.

V letošnjem letu je bilo vabilo poslano 108 otrokom, odzvalo se je 90 otrok, kar pomeni 83,3% odziv.  Kri je bila otrokom odvzeta iz prsta na roki, v obdobju od 23. maja do 27. julija v laboratorijih zdravstvenih postaj Črna na Koroškem oziroma Mežica, laboratorijske analize so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica NIJZ OE Ravne, je pojasnila: »Če se lahko tudi v letu 2017 pohvalimo z dobrim odzivom na odvzem krvi, pa smo lahko bistveno manj zadovoljni z rezultati. Pri 18 otrocih je bila ugotovljena vsebnost svinca v krvi 100 µg/l ali več, kar pomeni 20% vseh testiranih otrok. Po lanskem najnižjem ugotovljenem deležu otrok z visokimi vsebnostmi svinca, je letošnji najvišji po letu 2008.”

Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol so pokazali nekoliko višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri deklicah. Matej Ivartnik, vodja Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja v Mežiški dolini, je pojasnil: »Letos presenečajo predvsem visoke vsebnosti svinca v krvi pri dekletih, ki so precej višje od dolgoletnega povprečja. Razlogov za to ne poznamo, v splošnem pa višje vrednosti lahko vsaj deloma razložimo z zelo sušnim mesecem majem. Velika večina vzorcev je bila namreč odvzeta konec meseca maja in v začetku junija, rezultati pa kažejo predvsem izpostavljenost v zadnjem mesecu pred odvzemom in letošnji maj je imel bistveno manj padavin, kot v preteklih letih, ko smo izvajali odvzeme vzorcev krvi. V sušnem obdobju pa se prah, ki je eden pomembnejših virov izpostavljenosti, bolj intenzivno raznaša.«

 Vzroki za takšne rezultate so kompleksni in gre za več prepletenih dejavnikov. Eden izmed razlogov, da so predšolski otroci še posebej izpostavljeni svincu, je dejstvo, da se le-ta nabira v zemlji, torej površini, kjer se otroci igrajo. Obstajajo pa še drugi načini izpostavljenosti. V letu 2017 je bil storjen pomemben premik na področju posredne izpostavljenosti otrok, katerih starši so zaposleni v industriji svinca, zaradi prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje, saj so na NIJZ OE Ravne skupaj s podjetji iz skupine TAB pripravili informativno zloženko, ki so jo prejeli vsi zaposleni v podjetju. Iz proračuna so bila zagotovljena dodatna sredstva za izvajanje ukrepov v okolju, NIJZ je pripravil predlog prednostnih ukrepov, naloga lokalnih skupnosti pa je, da jih čim uspešneje realizirajo.

Naslednje leto načrtujejo prevalenčno študijo vsebnosti svinca v krvi otrok, ki bo vključevala širšo skupino otrok različnih starosti. Na osnovi njenih rezultatov bo možno bolje oceniti napredek od leta 2013, ko je bila takšna študija nazadnje izpeljana. Letošnje rezultate vidijo kot opozorilo, da je izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti in vnosa svinca v Zgornji Mežiški dolini potrebno tako na nivoju skupnosti, kot tudi pri posameznikih.

Na zaskrbljujoče rezultate so se odzvali tudi v obeh občinah, kjer so že včeraj na ločenih sestankih odbori razpravljali o problematiki in se med drugim zavzeli za še doslednejše izvajanje sanacijskih ukrepov in povečan monitoring zraka in zemlje.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije