V. d. direktorice Koroške lekarne: Mogoče se kaže pravi model izvedbe javnega naročila za zdravila

Čeprav je državna revizijska komisija delno ugodila zahtevku za revizijo javnega naročila za zdravila, ki ga za skupno 11 zavodov izvaja Koroška lekarna, v. d. direktorice te lekarne Irena Pušnik meni, da se v njihovem primeru mogoče kaže pravi model izvedbe javnega naročila. Postopek je namreč razveljavljen v 16 sklopih, v preostalih 292 pa ne.

Javni lekarniški zavodi se že vrsto let soočajo s težavami pri izvedbi javnih naročil za dobavo zdravil na recept. Težave izvirajo iz zakonodaje, ki jo morajo pri svojem delu spoštovati javni zavodi, hkrati pa se ti zaradi tega soočajo s tveganjem motenj pri preskrbi z zdravili. Zdravila pa so po področni zakonodaji dolžne zagotoviti.

Bolniki tega doslej sicer niso občutili zgolj zato, ker so javni zavodi zavestno kršili določila zakona o javnem naročanju, da so bolnikom pravočasno priskrbeli vsa zdravila, je nedavno dejala predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič. Zbornica je zato pozvala ministrstvo za zdravje, naj nemudoma uredi zakonsko podlago za nabavo zdravil javnih lekarniških zavodov, saj bodo v nasprotnem primeru nekateri javni zavodi ostali brez zdravil.

Kot kaže, pa bi se lahko v primeru izvedbe skupnega javnega naročila dobave zdravil za štiriletno obdobje 11 javnih zavodov, ki ga zase in še za deset javnih lekarniških zavodov kot naročnik izvaja Koroška lekarna, nakazoval vzdržen model javnega naročanja.

V zvezi s tem javnim naročilom, ki je bilo objavljeno aprila letos, je zahtevek za revizijo kot zagovornik javnega interesa 24. avgusta vložila Javna agencija RS za varstvo konkurence, ki je predlagala razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila.

A državna revizijska komisija je, kot so sporočili iz komisije, zahtevku ugodila le delno. Ugotovila je, da je naročnik s tem, ko je 16 sklopov oblikoval na način, da v istem sklopu naroča zdravila z ekskluzivnimi pravicami distribucije in zdravila brez ekskluzivnih pravic distribucije, ravnal v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. Zato je postopek javnega naročanja v omenjenih 16 sklopih razveljavila, medtem ko v preostalih 292 sklopih javnega naročila ni razveljavila.

V tem preostalem delu je zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, “saj vlagatelj naročnikovih kršitev v ostalih sklopih ni izkazal, za odpravo ugotovljenih naročnikovih kršitev pa tudi ni potrebna razveljavitev postopka javnega naročanja v ostalih sklopih”, je razvidno iz sklepa državne revizijske komisije, zoper katerega upravni spor ni dovoljen.

V Koroški lekarni oz. v skupini predstavnikov zavodov, ki skupaj z odvetniki pri tem naročilu sodelujejo, sklep še preučujejo. V. d. direktorice Koroške lekarne Irena Pušnik je zato v odzivih še zadržana, je pa za STA danes dejala, da se po letih številnih razveljavljenih postopkov zdaj mogoče kaže pravi model izvedbe javnega naročila.

“Lahko da bo to primer, da nekako zadostimo zakonu o javnem naročanju, hkrati pa ne ogrozimo nemotene preskrbe zdravili,” je dejala Pušnik in dodatno opozorila, da zadeva še ni zaključena. Zdaj so bili torej zavrnjeni samo posamezni sklopi, ki bodo morali v nov postopek, medtem ko bi se pri ostalih sklopih postopek lahko nadaljeval do odpiranja ponudb in sklepanja pogodb.

Dodatno je pojasnila še, da od 11 javnih zavodov pri štirih praktično ni ovir za nadaljnje postopke, saj zanje noben sklop ni bil razveljavljen. “Koroška lekarna denimo mora od 28 sklopov postopek javnega naročanja na novo izvesti za dva,” je pojasnila. Ob tem sicer težko ocenjuje, ali je dobava zdravil ogrožena, saj, kot omenjeno, postopki še niso zaključeni.

Zavodi, ki so se povezali za izvedbo omenjenega javnega naročila, so poleg Koroške lekarne še lekarne s sedeži v Velenju, Slovenski Bistrici, Mozirju, Žalcu, Krškem, Brežicah, Ribnici, Kočevju, Ormožu in Kamniku.

Dogodki