V času epidemije vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite dodatek za posebne obremenitve

Vlada je včeraj s sklepom zagotovila dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v skladu z interventnim zakonom za omilitev posledic epidemije covida-19. Vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite in drugih sil za reševanje in pomoč bo za delo do štirih ur pripadlo 10 evrov, za delo od štirih do osmih ur 20 evrov in za delo več od osmih ur 30 evrov.

DZ je 29. maja lani sprejel interventni zakon za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19, ki je bil razglašen dan pozneje. V njem je določen tudi dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, so po seji vlade zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Do dodatka so upravičeni pripadniki civilne zaščite ali državljani, ki so bili od 19. do 27. oktobra lani vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije ali so bili aktivirani za opravljanje nalog javne reševalne službe.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev drugega vala epidemije covida-19 pa je stopil v veljavo 28. novembra 2020. Ta na novo določa višino dodatkov za vpoklicane pripadnike civilne zaščite za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, pa tudi za državljane, ki so k opravljanju teh nalog vpoklicani ali aktivirani preko pristojnega centra za obveščanje, ter za prostovoljce, ki v času epidemije opravljajo naloge javnih reševalnih služb.

Opredelitev dodatkov tako združuje oziroma izenačuje izplačilo dodatkov s tistimi iz prvega interventnega zakona. Obenem so omenjeni dodatki oproščeni plačila davkov in prispevkov.

Evidentiranje upravičencev izvaja uprava za zaščito in reševanje, in sicer s pozivom občinam in organizacijam, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Strošek z naslova dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po obeh interventnih zakonih, ki se nanaša na obdobje od 18. oktobra lani do konca februarja letos, po podatkih vlade znaša 913.790 evrov.

Za izvajanje nalog, ki so jih izvajali v sklopu drugega vala epidemije v marcu, aprilu in maju, pa bo predvidoma treba zagotoviti še enkrat toliko sredstev. Le tako bo možno izvajati izplačila upravičencem ažurno in tekoče. Skupno tako ocenjujejo, da bo iz splošne proračunske rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive bolezni, treba zagotoviti 1,8 milijona evrov.

Sredstva bo vlada zagotovila upravi za zaščito in reševanje, ki bo izplačevala sredstva upravičencem.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije