Ustrezen izbor lepila za ploščice

V prispevku podrobneje opisujemo osnovne dejavnike, ki jih je treba upoštevati za ustrezen izbor lepila za keramične ploščice. Na koncu podajamo še navodila za pravilno pripravo in nanos lepil, da bo res ustvarjena potrebna vez med podlago in oblogo iz keramičnih ploščic.

Kakšen naj bo torej način izbire ustreznega lepila? Najprej izberemo zaupanja vredno blagovno znamko in znotraj nje lepilo, ki ustreza zahtevam za konkretno izvedbo.

Osnovni dejavniki, ki vplivajo na izbor vrste lepila

Pred izborom vrste lepila in začetkom polaganja keramičnih ploščic je treba preveriti in med izvajanjem upoštevati vsaj osnovne dejavnike, ki vplivajo na izvedbo del.

Ti dejavniki so:

– vrsta in lastnosti podlage;

– lastnosti in format ploščic;

– lastnosti prostora, namembnostin obremenitve;

– čas od izvedbe do uporabne obremenitve; – podnebne razmere v času izvedbe del.

Če bodo ti dejavniki resnično spoštovani, bo nevarnost napak in z njimi povezanih popravil znatno omejena, če že ne odpravljena.

Vrsta in lastnosti podlage

Podlaga je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na izbor lepila za lepljenje keramičnih ploščic. Na osnovi podatkov o lastnostih podlage je moč določiti, ali je treba ter s kakšnimi postopki in izdelki obdelati podlago pred lepljenjem keramičnih ploščic. Pomembno je, da je podlaga, na katero je treba lepiti keramične ploščice, čvrsta, čista, suha, ravna ter dovolj stara in dozorela, predvsem ko gre za cementni estrih, beton ali omet. Podlaga se v času sušenja krči. Če se keramične ploščice lepi na ne dovolj dozorelo podlago, obstaja velika verjetnost, da bo v času sušenja in z njim povezanega krčenja podlage zaradi prevelikih napetosti začela odstopati zaključna obloga. Ta pojav je možno v nekaterih primerih preprečiti z uporabo cementnih lepil razreda deformabilnosti S2 (npr. ELASTORAPID, ULTRALITE FLEX).

Na izbiro ustreznega lepila ima vpliv tudi podatek, ali je predvideno polaganje keramičnih ploščic na vodoravne ali na navpične površine. Za polaganje keramičnih ploščic na navpične površine je primerno uporabiti lepilo z zmanjšanim zdrsom (oznaka T). Lepila z oznako T (npr. KERABOND T, ADESILEX P9, KERAFLEX) nam omogočajo lepljenje keramičnih ploščic na vertikalnih površinah od zgoraj navzdol brez lezenja.

Lastnosti in format ploščice

Pri izbiri ustreznega lepila so pomembne tudi lastnosti in format ploščice, ki jo je treba položiti. Znano je, da imajo ploščice iz porcelaniziranega gresa zelo majhno, skoraj ničelno vpojnost. Za polaganje tovrstnih ploščic je treba izbrati izboljšano lepilo razreda C2 (npr. KERAFLEX). Ta lepila vsebujejo veliko količino polimernih dodatkov, ki zagotovijo potrebno vez med podlago in nevpojno keramično ploščico. Pri keramičnih ploščicah večjih dimenzij(40 x 40 cm in večje) je zaradi večjega vpliva raztezanja in krčenja treba izbrati lepilo razreda deformabilnosti S1 (npr. KERAFLEXMAXI S1)  ali celo razreda deformabilnosti S2 (ULTRALITE FLEX).

Za lažjo in zanesljivejšo izvedbo lepljenja velikih ploščic je priporočena uporaba debeloslojnih lepil, posebno še v primerih neravnin v podlagi. Debeloslojna lepila omogočajo nanos na podlago do 15 mm, nekatera tudi na vertikalnih površinah brez zdrsa (npr. KERAFLEXMAXI S1).

Lastnosti prostora, namembnost in obremenitve

Keramične ploščice se polaga tako v notranjih kot tudi na zunanjih horizontalnih invertikalnih površinah. V notranjih prostorih so običajno stalni pogoji z manjšimi temperaturnimi razlikami. Za obremenitve v stanovanjskih prostorih praviloma zadoščajo vpojne keramične ploščice in običajna cementna lepila razreda C1 (npr. KERABONDT).

Če bo obloga izpostavljena kemijskim obremenitvam, moramo preveriti, ali smemo uporabiti lepilo na cementni osnovi. Če so kemijske obremenitve prevelike, moramo uporabiti na kislino odporno lepilo na osnovi reakcijskih smol. Ta lepila imajo oznako R (npr. KERAPOXY lepilo. Večje temperaturne razlike lahko nastanejo na podlagah z vgrajenim gretjem in v prostorih, kjer je prisotna povišana vlaga, tudi do možnosti njene zasičenosti (parne kopeli, savne itd.). V takšnih primerih je treba zaradi navedenih obremenitev, ki povzročajo krčenja in raztezanja podlage in obloge, uporabiti lepila z ustrezno deformabilnostjo (npr. KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE FLEX).

Čas od izvedbe do uporabne obremenitve

Pri izbiri lepila za lepljenje keramičnih ploščic je pomemben tudi čas, ki je na voljo za izvedbo del. V današnjem času je pogosto pomembno, da je čas izvedbe del čim krajši. Čas do uporabe prostorov je moč bistveno skrajšati z uporabo hitroveznih cementnih lepil z oznako F. Uporaba hitroveznih lepil (npr. ADESILEX P9 EXPRESS, GRANIRAPID, ELASTORAPID) omogoča fugiranje obloge že po nekaj urah, uporabo prostorov in polno obremenitev površin pa že po preteku 24 ur.

Izbor lepila

Ko so znani vsi opisani dejavniki, je moč izbrati primerno lepilo. Največkrat je primernih več in med njimi ni treba izbrati najboljšega. Izbrati je treba dovolj dobro lepilo, ki zadovoljuje vse zahteve in ima tudi ustrezno razmerje med ceno in lastnostmi lepila.

Priprava in nanašanje lepila za ploščice

Da pa bo izdelek – lepilo opravilo svojo vlogo,ni dovolj samo zanesljiv proizvajalec.Potrebna sta tudi ustrezna priprava in nanašanjelepila. Mešanje je treba izvesti z natančnoodmerjeno količino zamesne vodepri nizkih obratih mešala z ustrezno dolžinomešanja, v dveh korakih z vmesnim zorenjemlepila.

Za dodatna pojasnila in pomoč so vam na voljo vsak delavnik med 8. in 16. uro na tel. št. 01/786 50 54 ali elektronskem naslovu tehnika@mapei.si.

Dogodki