Učitelju na Dobrovem grozi odpoved zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT

Učitelju športa na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo grozi odpoved zaposlitve, ker ni upošteval pravil PCT pri pouku. Pravico namerava iskati po pravni poti. Ravnatelj Uroš Kobal je danes za STA potrdil le, da zoper enega od zaposlenih teče postopek redne odpovedi iz krivdnih razlogov skladno z določili zakona o delovnih razmerjih, ki pa še ni zaključen.

Kot popolnoma zdravemu človeku mi ni dovoljeno opravljati svojega dela, ker živimo v času brezumnih ukrepov. Že od vsega začetka se ne strinjam z nošenjem mask iz razloga, ker je to škodljivo, za otroke še bolj kot za odrasle. Drugi razlog je, da so testi, s katerimi nas testirajo, popolnoma nekoristni, saj niso primerni za diagnostične namene. Poleg tega nas silijo v cepljenje s cepivi, ki niso še dokazana in ki imajo za svojo uporabo velik vprašaj,” je v ponedeljek svojo odločitev pojasnil učitelj Sandi Valentinčič.

Ob tem so ga na Bevkovem trgu v Novi Gorici podprli nekateri somišljeniki. Dejal je, da ima podporo tudi v kolektivu, a da kolegi nimajo dovolj moči in poguma, da bi se uprli. Kot je dodal, ga je vodstvo odstranilo s šole in mu prepovedalo opravljanje dela. Prepoved je sledila obisku inšpektorjev za šolstvo in za zdravje sredi septembra, ko je bil Valentinčič opozorjen zaradi nenošenja maske med poukom športa.

Ravnatelj je pred dnevi za Primorske novice pojasnil, da je inšpekcija naložila šoli, naj odpravi pomanjkljivost v tednu dni. Sledilo je pisno opozorilo delavcu in nato prepoved opravljanja dela. Želel bi si, da bi se pogovorili in drugače rešili zadevo, a žal ni šlo,” je povedal Kobal. Poudaril je, da je treba pravila spoštovati. Ostalih 107 zaposlenih na šoli pravila spoštuje, kar sta ugotovila tudi šolski in zdravstveni inšpektorat, je dodal.

Danes je Kobal za STA pojasnil, da na šoli poteka pouk skladno z veljavnimi predpisi ter trenutno situacijo v šolstvu in šoli.Lahko povemo zgolj še to, da se zoper enega od zaposlenih vodi postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov skladno z določili zakona o delovnih razmerjih. Zaradi varstva osebnih podatkov in ker je postopek še v teku, vam podrobnejših informacij ne moremo posredovati,” je zapisal.

Za več informacij je novinarje napotil na odvetnika šole Sebastjana Kerčmarja, ki je povedal, da je bil za ponedeljek sklican sestanek na šoli, kjer je imel Valentinčič možnost zagovora, a ni prišel. Sklep z ravnateljevo odločitvijo glede delovnega razmerja pa bo dobil v pisni obliki v zakonsko določenem roku.

Zaradi nespoštovanja pogoja PCT je septembra odpoved dobila učiteljica OŠ Franca Rozmana – Staneta v Mariboru. Vodstvo je učiteljico dvakrat pozvalo k testiranju proti covidu-19, pa se ga ni udeležila, zato ji je bila izrečena prepoved opravljanja dela. Ker ni izpolnjevala pogojev iz odloka, je sledila odpoved iz krivdnih razlogov.