Tožba okoljevarstvenikov glede koroške hitre ceste zavrnjena

Upravno sodišče je zavrglo tožbo, s katero so okoljevarstveniki blokirali sanje o koroški hitri cesti.

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je preko Facebook profila sporočil, da je upravno sodišče zavrglo tožbo, s katero je okoljevarstveno združenje Rovo izpodbijalo odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja za prva dela na odseku načrtovane hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec pri Gaberkah.

“Združenje Rovo se je sicer na to odločitev sodišča pritožilo. Kljub vsemu pa naše zahteve in prizadevanja ostajajo enaka: Korošci hoč’mo cesto!” je še dodal Klugler.

Naj spomnimo, da je bila tožba vložena po zakonitem zastopniku združenja, Zlatku Resmanu, ki se sicer kot samostojni podjetnik poklicno ukvarja z eko nadzori projektov. Postopek prostorske umestitve 3. razvojne osi na Koroško se je pričel že leta 2004, prvi odsek pa je bil, po najdalj trajajočem postopku v Sloveniji, v prostor umeščen šele leta 2013. Gre za odsek Velenje-Slovenj Gradec, na katerega izdano gradbeno dovoljenje iz 6. marca 2020, se pritožuje novomeško združenje ROVO.

Več o tožbi si lahko preberete tukaj: Okoljevarstveniki blokirajo koroške sanje o hitri cesti

VIR: FB Tilen Klugler, Mladinski svet Ravne na Koroškem