Toliko sredstev bo občina Črna prejela za ureditev komunalnih odpadnih voda v porečju Meže

Naložba obsega gradnjo kanalizacije v dolžini 2,6 km in izgradnjo čistilne naprave Črna.
V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem«.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval slabo polovico, 1,6 milijona evrov.

Projekt predvideva celovito ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Črna na Koroškem. Naložba obsega gradnjo kanalizacije v dolžini 2,6 km in izgradnjo čistilne naprave Črna.

Občina Črna na Koroškem bo s pomočjo evropskih sredstev realizirala projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže«.

Po zaključku projekta bo dosežena najmanj 98,21 odstotna priključitev na kanalizacijo, s čimer se bodo posledično zmanjšale tudi emisije v vodi.

Vir: gov.si/Ministrstvo za okolje in prostor

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila