Teh 862 koroških družin bo jutri prejelo poseben dodatek

Center za socialno delo Koroška je za leto 2021 po uradni dolžnosti izdal 862 odločb za upravičenost do dodatka za veliko družino. Dodatek bodo družine prejele jutri.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu najmanj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta starosti. Kot so pojasnili na Centru za socialno delo Koroška ima pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, ki ima skupaj z otroki skupno stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo Sloveniji.

Višina dodatka, ki bo izplačan 14. aprila 2021, znaša za družino s tremi otroki 404,48 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 491,52 evrov, so pojasnili na centru ter dodali, da je Center za socialno delo Koroška za leto 2021 po uradni dolžnosti izdal 862 odločb za upravičenost do dodatka za veliko družino.

Do konca epidemije se dodatek za velike družine poveča.

Pri tem naj omenimo, da je v sedmem paket ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19 vlada do konca epidemije dodatek za velike družine s tremi otroki povečala za 100 evrov in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Na straneh Vlade republike Slovenije je ob tem pojasnjeno, da se je za obstoječe upravičence dodatka za veliko družino izplačilo v višini 100 oz. 200 evrov izvedlo do 31. 1. 2021. Redni dodatek za veliko družino se izplača kot običajno v mesecu aprilu. “Vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino,” je še zapisano na straneh vlade.

VIR: CSD, Vlada RS


Dogodki