Svet Koroške regije: Še vedno brez soglasja za nakup skupne gasilske opreme

FOTO: PGD Radlje ob Dravi
Na včerajšnji seji Sveta Koroške regije se je ponovno zapletlo pri sprejemu predloga o skupnem financiranju gasilske opreme za potrebe gasilcev na novem radeljskem vadbenem poligonu.

Župani so na včerajšnji 3. redni seji Sveta koroške regije med drugim ponovno obravnavali predlog o skupnem financiranju gasilske opreme za potrebe gasilcev na novem radeljskem vadbenem poligonu, čeprav je bil sklep s strani desetih občin že potrjen in na februarski seji tudi sprejet, so se do včeraj stališča nekaterih županov oziroma občin spremenila.

Naj spomnimo, da so predlog o skupnem financiranju nakupa opreme za namene lažje vadbe na novem radeljskem vadbenem poligonu, ki so ga na občine podali gasilci, z namenom, da jim iz oddaljenih krajev ne bo več treba s sabo na vadbo voziti potrebne opreme, obravnavali že na prejšnjih sejah Sveta koroške regije. Na februarski seji so potrdili predračun za nakup opreme, v vrednosti 19.207,37 EUR in sprejeli sklep o razdelitvi financiranja, po ključu števila prebivalcev. Zanj so takrat glasovali skoraj vsi župani, razen črnjanska županja, mag. Romana Lesjak in prevaljski župan, dr. Matic Tasič, ki pa se zdaj z njim tudi strinjata. Zapletlo pa se je pri Mežici, ki trenutno predloga ne podpira več.

Naložbo regijskega vadbenega centra, vredno 394.000 evrov, je sicer v večini financirala Gasilska zveza Slovenije, h gradnji pa je pristopila tudi občina Radlje ob Dravi, ki je za poligon namenila zemljišče in ga opremila s priklopi na infrastrukturo ter ga sofinancirala v višini 138.000 evrov. Regijski gasilski poligon je bil zgrajen z namenom, da bi služil usposabljanju in izobraževanju vsem koroškim gasilcem. Hkrati pa vadbeni plato omogoča tudi pristajanje helikopterjev Slovenske vojske in Policije, ki prevažajo ponesrečence v okviru helikopterske nujne medicinske pomoči.

Črnjanska županja je februarja pisno sporočila, da gasilci ne bodo vadili v Radljah, zato odstopajo od sofinanciranja. Zdaj pa so si Črnjani premislili in so se odločili, da bodo poravnali svoj delež plačila in tako pristopili k skupnemu financiranju. Kot je na seji pojasnila Lesjakova, so Črnjani na prejšnji seji predlogu nasprotovali z razlogom, ker so bili gasilci mnenja, da je regijski poligon preveč oddaljen, da ga bodo izredno redko uporabljali ali pa sploh ne. Da je že za pot do poligona potrebno imeti materialna sredstva za pokritje stroškov, saj je poligon umeščen na lokaciji, do katere nimajo vsi enako daleč. »Zdaj pa smo se pogovorili in odločili, da predlog podpremo,« je za konec dejala Lesjakova.

Predvideno financiranje po deležih glede na število prebivalcev, če bi k projektu pristopile vse občine: Črna na Koroškem – 902,24 EUR, Mežica – 964,04 EUR, Prevalje – 185,50 EUR, Ravne na Koroškem – 3063,65 EUR, Dravograd – 2395,54 EUR, Mislinja – 1240,65 EUR, Slovenj Gradec – 4498,96 EUR, Vuzenica – 731 EUR, Radlje ob Dravi – 1685,51 EUR, Muta – 920,76 EUR, Podvelka – 671,97 EUR in Ribnica na Pohorju – 312,55 EUR.

Prevaljski župan je bil na februarski seji vzdržan in je takrat dejal, da bo predlog predstavil občinskemu svetu, na kar so se tudi na Prevaljah odločili, da podprejo nakup skupne opreme. Vendar pa se je tokrat zataknilo pri občini Mežica, čeprav je mežiški župan Dušan Krebel na februarski seji potrdil predlog, je na včerajšnji seji Sveta Koroške regije še enkrat pojasnil, zakaj so se v Mežici zdaj odločili drugače, čeprav to še ne pomeni, da bodo na koncu zagotovo odstopili od skupnega nakupa opreme, saj bodo predlog obravnavali tudi na današnji seji Občinskega sveta, kjer bodo prisotni tudi predstavniki domačega gasilskega društva.

Nekaj razlogov, zakaj se gasilci PGD Mežica ne strinjajo s skupnim financiranjem opreme:

  • “Naše društvo se samo odloča za nakup varovalne opreme za delo na višini, saj smo skozi zadnje intervencije ob naravnih nesrečah to prepoznali kot nujno med našo opremo. Potrebujemo jo tako za reševanje premoženja na odkritih strehah, reševanje na vodi in na višini. Zbrali smo nekaj predračunov, trenutno je vrednost za opremo, ki jo potrebujemo ocenjena na 3200 EUR.”
  • Med drugim se jim zdi nesmiselno, da bi občina Mežica plačala skupno opremo, ki je ne bi nikoli uporabljali, poleg tega pa jo bodo uporabljale še druge občine in društva.
  • Kot največji razlog navajajo skrb, da oprema ne bo poškodovana, da bo redno servisirana in pregledana. Glede na število uporabnikov opreme so izrazili tudi dvom o njeni varnosti.
  • Zmotilo jih je tudi to, da je v primeru njihove intervencije ne bodo mogli uporabit, saj je predaleč, da bi jo šli iskat, kot navajajo, bi porabili v tem primeru za vožnjo v eno smer približno 40 minut.
  • Hkrati vidijo prednost v tem, da opremo kupijo sami, saj jo lahko potem uporabljajo tudi za vaje, razne prikaze, za dan odprtih vrat …
  • Sicer pa bo PGD Mežica zgradilo v letošnjem letu tudi 11 metrov visok stolp, na katerem bo vse pripravljeno na reševanje iz višin, tako bodo lahko vadili kar na domačem območju.

Krebel je tudi predlagal, da se na seji tokrat ne sprejme sklep, ampak da se še počaka. Med drugim je še dodal, da imajo sredstva za nakup te opreme predvidena v proračunu Občine Mežice, vendar pa jih z domačimi gasilci in občinskimi svetniki še niso potrdili. Ta tema bo tudi na dnevnem redu današnje seje OS v Mežici. V roku sedmih dni pa bodo še enkrat poslali njihov odgovor. Zaključil pa je z besedami, da mežiški delež ne bo pokvaril nakupa te opreme.

Predsednik Sveta Koroške in slovenjgraški župan, Tilen Klugler, je v uvodu te točke dnevnega reda povedal, da so od Občine Mežica prejeli pisno obrazložitev oziroma mnenje, zakaj občina tega predloga ne bo podprla, vendar je na seji vseeno poskušal apelirati na vse, predvsem v tem trenutku na mežiško občino, da poskusijo ta poligon koristiti vsi in tudi sofinancirati vsi. Poudaril je, da gre za en in edini regijski poligon v Koroški regiji. Hkrati je še enkrat vse pozval, da se le naj odločijo za financiranje in da naredijo končno delitev sredstev ter zaključijo s tem. Vendar so se vmes razvile debate, mišljenja so izrazili še nekateri župani, med drugim tudi župan Mislinje, Podvelke in Mislinje. Tako je ob koncu razprave Klugler sklenil: »Sredstva imate zagotovljena, če bo kdo odstopil od sofinanciranja, naj to sporoči do konca junija, ko se bodo sredstva razrezala na deleže, na stanje na dan zadnjega junija. Kdor ne bo kaj sporočil, pomeni, da je zraven.«

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila