Srečanje od lipe do lipe 2022

Leto je naokoli in znova smo se v Libeličah v nedeljo 19. 6. 2022 srečali na praznovanju od lipe do lipe v spomin na 25. junij 1991, ko smo Slovenci dobili svojo lastno državo Republiko Slovenijo. Letošnje praznovanje je bilo še posebej slovesno, saj smo nedavno ob večnamenskem objektu Bičivnek pri igrišču, kjer je prostor srečevanj, zasadili lipo.

Drevo življenja, drevo zdravja, sodno drevo, drevo zmage, drevo rodovitnosti in družabno ali plesno drevo. Lipa nas spremlja že od samega začetka. Izmed mnogih drevesnih vrst v srednji Evropi ni razen lipe nobenega drevesa, ki bi bilo tako zdravilno, cvetoče, dišeče, hkrati pa še tako staro in mogočno, da razteza svoje veje in vrh daleč v nebo.

Lipa ima za Slovence poseben, simbolni pomen oziroma velja za središče družabnega življenja. V mnogih slovenskih vaških skupnostih – tako kot v Prešernovi rojstni vasi Vrbi na Gorenjskem – je bil običaj, da so na kamnitih sedežih vaščani obravnavali manjše medsebojne spore, sprejemali odločitve o medsebojni pomoči pri tekočih opravilih, volili, pod lipo pa so se tudi zbirali na praznovanjih, veselicah in plesih. Tako je lipa pomenila središče skupnosti.

Izročilo pripoveduje, da so lipe sadili ob posebnih priložnostih. V obdobju narodnostnega prebujanja Slovencev in njihove rastoče zavesti je postala lipa eden od simbolov slovenstva. Največji simbolni pomen, povezan z nastankom slovenske državnosti, pa je zasaditev lipe na Trgu republike pred slovenskim parlamentom in to na dan razglasitve neodvisnosti in državne suverenosti Republike Slovenije. Najbolj znane lipe v Sloveniji so Najevska lipa na Ludranskem vrhu, lipa na Tolstem vrhu pri Dravogradu in v Orehku pri Postojni. Od letos naprej pa je najpomembnejša v krajevni skupnosti Libeliče ob Bičivneku, saj nas bo spominjala na hrabra dejanja naših prednikov.

Lani, ko smo se junija srečali ob otvoritvi Bičivneka, je prišla pobuda, da bi zasadili lipo v spomin na dogajanje pred sto leti, ko so Libeličanke in Libeličani izkazali svojo narodnozavedno držo. Idejo smo uresničili, zato naj bo naša novo zasajena spominska lipa prostor srečevanj, praznovanj in druženj. Kot času kljubuje lipa, kljubujemo in bomo kljubovali tudi mi, Libeličani, Slovenci.  

Na prireditvi so z zelo zanimivim kulturnim programom sodelovali mešani pevski zbor Kulturno prosvetnega društva Libeliče, vrtec in šola Libeliče z gosti – Bica band iz Dravograda. Po bogatem kulturnem programu je sledilo tudi prijetno druženje.

Letošnje srečanje ob novo zasajeni lipi je bilo uvod v praznovanja ob 100-letnici priključitve Libelič k matični domovini, ko bomo ob lipi v sklopu različnih prireditev od 23. septembra do 2. oktobra 2022 praznovali velik jubilej.

Simona Jerčič Pšeničnik,

predsednica KPD Libeliče

Dogodki