Sprememba zakona: Živali ne bodo več samo stvari, ampak čuteča bitja

Vlada Republike Slovenije bo še ta mesec obravnavala predlog zakona poslanke SD Meire Hot, ki bo določal, da živali niso zgolj stvari, ampak čuteča bitja, zaradi česar ne bodo več deležne enake obravnave kot v primerih poškodovanja ali uničenja tujih stvari.

Slovenska zakonodaja živali zaenkrat še obravnava kot lastnino (npr. denarnico, telefon ali ključe), a to naj bi se po številnih opozorilih društev za zaščito živali v zadnjih letih zdaj vendarle spremenilo.

Aktualna zakonodaja ni samo (etično) nesprejemljiva, temveč tudi v neskladju z evropskim pravnim redom, ki živalim priznava poseben pomen. 13. člen Pogodbe o delovanju EU namreč jasno določa, da so živali čuteča bitja.

Pobudo za spremembo stvarnopravnega zakonika, ki zdaj v 15. členu določa, da je stvar samostojni telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje, torej tudi žival, je na Ministrstvo za pravosodje naslovila poslanka stranke Socialnih demokratov (SD) Meira Hot.

Slovenska ustava z 72. členom določa, da se varstvo živali pred mučenjem uredi z zakonom.

Po njenem predlogu, s katerim enotno soglašajo tudi številna društva in organizacije za varstvo živali, bi v zakon morali dodati nov, 15.a člen, ki bi določal, da so živali čuteča bitja. Ministrstvo za pravosodje je predlog upoštevalo in že v naslednjih dneh bo postal predmet razprave v vladi.

Temeljne pravice živali so sicer že opredeljene v slovenski ustavi, ki z 72. členom določa, da se varstvo živali pred mučenjem uredi z zakonom in hkrati ne dovoljuje, da bi se “živalim brez utemeljenega razloga povzročalo trpljenje, bolezen ali smrt ali da bi se jim povzročalo trpljenje, ki se mu je mogoče brez večjih tehničnih težav in nesorazmernih stroškov izogniti”.

Vir: svet.24.si