Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti. Vabljeni na 1. strokovni posvet na Koroškem

Zaradi hitrega tehnološkega napredka in novih poklicev v prihodnosti so se na Prvi osnovni šoli v šolskem letu 2018/19 odločili, da člani organizacijskega odbora pripravijo strokovni posvet na temo Meje vključevanja sodobnih digitalnih tehnologij v vzgojo in izobraževanje.

Prva osnovna šola Slovenj Gradec vabi strokovne delavce, ravnatelje in druge vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju na 1. strokovni posvet na Koroškem, na temo Meje vključevanja sodobnih digitalnih tehnologij v vzgojo in izobraževanje. Na posvetu, ki bo 16. maja na Kopah, se želijo s poglobljenimi razpravami in primeri dobrih praks z različnih vidikov osredotočiti na smiselno in učinkovito vključevanje uporabe sodobne digitalne tehnologije na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

Možnosti sodelovanja:

  • udeleženec s strokovnim prispevkom,
  • udeleženec s primerom dobre prakse,
  • udeleženec z interaktivno delavnico,
  • slušatelj.

Življenje v družbi 21. stoletja zahteva poznavanje osnov računalništva. Veliko današnjih učencev bo namreč delalo na področjih, ki bodo povezana z računalništvom. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku učitelje spodbuja h kakovostnejšemu poučevanju, zato je potrebno uporabo IKT čim bolj učinkovito vključiti v pouk. Učenci pri medpredmetnih povezavah razvijajo smiselno in kritično uporabo sodobne tehnologije, ki služi kot didaktično sredstvo.

Prvi strokovni posvet SPIP na Koroškem bo v četrtek, 16. maja ob 9.30, v Centru Kope.

Učitelji opažajo, da prihajajo v osnovno šolo učenci, ki: imajo različne izkušnje z uporabo računalnika, kar se kasneje kaže tudi v njihovi digitalni pismenosti; nimajo enakih možnosti pri spoznavanju in uporabi IKT v domačem okolju; ne izberejo (neobveznega) izbirnega predmeta računalništvo v drugi triadi, prav tako ne izbirnega predmeta računalništvo v tretji triadi.

Glede na opažanja učiteljev so v šolskem letu 2015/16 na Prvi osnovni šoli za starše in učence prve triade pripravili okroglo mizo na temo vključevanja sodobne IKT v pouk. Ugotovili so, da starši opozarjajo na varno rabo interneta, učenci pa bi se radi učili tipkanja in iskanja za njih koristnih informacij na spletu. Glede na opažanja in ugotovitve so v šolskem letu 2016/17 pripravili načrt smiselnega in učinkovitega vključevanja sodobne IKT v pouk za prvo triado. V šolskem letu 2017/18 so pripravili načrt vključevanja IKT v pouk še za drugo in tretjo triado. Načrtovanje vključevanja sodobne IKT po vertikali in v medpredmetnih povezavah se je izkazalo kot smiselno in učinkovito.

Pomembni datumi:

  • do 12. 4. 2019, e-prijava za udeležence s prispevkom,
  • 25. 4. 2019, obvestilo o izbiri in uvrstitvi prispevka v program in objava programa posveta z izbranimi prispevki,
  • do 6. 5. 2019, e-prijava za slušatelje,
  • do 10. 5. 2019, plačilo kotizacije,
  • 16. 5. 2019, strokovni posvet.

Zaradi hitrega tehnološkega napredka in novih poklicev v prihodnosti so se na Prvi osnovni šoli v šolskem letu 2018/19 odločili, da člani organizacijskega odbora pripravijo strokovni posvet na temo Meje vključevanja sodobnih digitalnih tehnologij v vzgojo in izobraževanje. Strokovni posvet so poimenovali Sodobni Pogledi na Izobraževanje v Prihodnosti (SPIP) in ga zasnovali z namenom mreženja vzgojno-izobraževalnih ustanov na Koroškem (od vrtca do fakultete) ter k sodelovanju povabili vzgojno-izobraževalne zavode v regiji ter širše po Sloveniji.

Posvet bo usmerjen k potrebam današnje vzgoje in izobraževanja, saj si vzgojno-izobraževalnega procesa ne morejo predstavljati brez vključevanja sodobnih digitalnih tehnologij. Na posvetu se želijo s poglobljenimi razpravami in primeri dobrih praks z različnih vidikov osredotočiti na smiselno in učinkovito vključevanje uporabe sodobne digitalne tehnologije na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

K sodelovanju vabijo strokovne delavce, ravnatelje in druge vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju, ki se lahko prijavijo na posvet kot udeleženci s strokovnim prispevkom, primerom dobre prakse, z interaktivno delavnico ali kot slušatelji, so v vabilu zapisali organizatorji dogodka.

Vse dodatne informacije dobite preko e-pošte: spipsg1@gmail.com ali na spletnem portalu: https://spip.splet.arnes.si.

Za udeležbo na posvetu je potrebno do 10. 5. 2015 poravnati kotizacijo v višini 25 evrov (z DDV). Prijavnina zajema stroške organizacije posveta, kosilo in potrdilo o udeležbi. Podatki za nakazilo: Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec. Transakcijski račun pri UJP Slovenska Bistrica: 0131-2603-0679-465. Sklic: 00 23052019. Namen: SPIP 2019. Račun prejmete po izvedbi izobraževanja, in sicer proračunski uporabniki e-račun, ostali uporabniki pa v fizični obliki.

Dogodki