Slovenjgraška občina želi na območju Rotenturna urediti kulturno prizorišče

Mestna občina Slovenj Gradec, ki ima upravne prostore v graščini Rotenturn, želi širše območje graščine urediti v kulturno prizorišče. Že doslej je tam potekalo več prireditev, a potrebnih je nekaj obnov. Da bi bila občina bolj uspešna na razpisih za sofinanciranje obnov, so svetniki v sredo potrdili dopolnitev statusa tamkajšnjih nepremičnin.

Graščina Rothenturn je že opredeljena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, s sredino potrditvijo na občinskem svetu pa graščina z okoliškim zemljiščem dobiva tudi status javne infrastrukture na področju kulture.

S tem bo občina lahko pridobila več točk na razpisu ministrstva za kulturo za pridobitev sofinancerskih sredstev za nekatere želene obnove v okolici graščine. Za načrte so na občini že pripravili projekt z naslovom Kulturno središče Rothenturn.

Kot je že na ponedeljkovi novinarski konferenci povedala vodja projekta Dunja Koren, atrij graščine in zunanji del obzidja potrebujeta obnovo. Poleg tega v zdaj praznih prostorih stare konjušnice v prihodnje predvidevajo prostore za različne predstavitve in delavnice, prav tako projekt zajema še več drugih, tudi vsebinskih načrtov s ponudbo novih doživetij za občane in obiskovalce mesta. Predvideno je tudi, da bo atrij imel dvižni oder in premično streho, s čimer bi se ob slabem vremenu izognili zapletom pri organizaciji prireditev.

Mestni svetniki so na sredini seji potrdili tudi stanovanjski program Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2022-2027. Občina je pred tem že imela stanovanjski program za obdobje 2006-2010, ki je bil kasneje večkrat podaljšan, zdaj pa je občina pripravila novega. Ta med drugim zajema analizo stanja, predstavlja zakonske možnosti razvoja stanovanjskega področja in vizijo občine.

Potem ko je občina pred slabim letom dni razdelila ključe 54 najemnikom v novem bloku neprofitnih stanovanj, z ureditvijo tovrstnih stanovanj nadaljuje. Uspešna je bila na razpisu ministrstva za okolje in prostor, kamor je prijavila projekt prenove stare šole v Podgorju, kjer bo uredila sedem novih neprofitnih stanovanj. Naložba je ocenjena na 1,2 milijona evrov, sofinanciranje ministrstva pa znaša dobrih 500.000 evrov. Objavo razpisa za izbiro izvajalca del na občini že pripravljajo.

Hkrati na občini po besedah župana Tilna Kluglerja intenzivno pripravljajo projekt gradnje novega bloka neprofitnih stanovanj, ki naj bi ga umestili na območje med zdravstvenim domom in športno dvorano, v njem pa bi uredili 18 stanovanj.

Tudi v Slovenj Gradcu namreč ugotavljajo, da je potreb po varnem in trajnem najemu stanovanj vedno več. V občini je trenutno na prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj uvrščenih okoli 100 prosilcev.

Medtem stanovanjske gradnje v občini še naprej načrtujejo tudi zasebniki. Trenutno po županovih besedah načrtujejo gradnjo še dveh blokov v Homškem parku in treh dvojčkov v stanovanjski soseski Zipo. Za to sosesko bo občina kmalu vložila dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev soseske. Poleg blokov je v tej soseski načrtovan tudi trgovski center.

Svetniki so v sredo potrdili tudi drugi letošnji rebalans občinskega proračuna. Ta zajema le manjšo spremembo, in sicer je bilo potrebno v proračunu za 1500 evrov zvišati znesek za proračunsko rezervo. Ta po novem znaša 166.500 evrov. Je pa župan napovedal, da občinske službe “pravi” rebalans letošnjega proračuna že pripravljajo in da računa, da ga bodo svetniki potrdili še pred koncem leta.

Hkrati so na občini začeli pripravljati tudi osnutek proračuna za prihodnje leto. Tudi po zakonu moramo vsaj osnutek predložiti svetnikom še v tem mandatu, drugo branje proračuna pa bo verjetno po lokalnih volitvah,” je v zvezi s tem na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal župan.