Slovenjgraška bolnišnica se ponaša z najnaprednejšim klicnim sistemom na svetu

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je bogatejša za NurseCare klicni sistem (najnaprednejša inovativna oblika sestrskega klicnega sistema na svetu), ki ga je prejela kot donacijo v vrednosti 10.371,70 €.

Oddelku za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je bil predan klicni sistem Smart/Nurse Care, ki združuje osnovno funkcionalnost sestrskega klicnega sistema z modernim multimedijskim svetom. Komunikacija temelji na IP tehnologiji in ustreza vsem zahtevam varnostnega standarda DIN 0834 1, so zapisali na Facebook strani slovenjgraške bolnišnice.

NurseCare klicni sistem je slovenjgraški bolnišnici v obliki donacije izročilo podjetje Eurotronik Kranj, d. o. o. in je na Oddelku za zdravstveno nego v uporabi od meseca aprila. Skupna vrednost donacije je znašala 10.371,70€.

Sistem je povsem modularen, in omogoča popolno prilagoditev uporabniškega vmesnika željam uporabnika – beleženje nege, usmerjanje klicev, prikaz informacij, naročanje storitev, in ostale funkcionalnosti po željah naročnika oz. uporabnika.

Funkcije klicnega sistema:

  • sestrski klicni sistem z možnostjo govora,
  • WLAN dostopna točka,
  • sistem za neorientirane osebe,
  • beleženje in upravljanje zadolžitev osebja na NurseTab prikazovalniku (seznam opravil čistilk, hišnika ipd.),
  • beleženje socialno-zdravstvenih storitev na NurseTab prikazovalniku (zdravstvene meritve, zdravila ipd.),
  • video komunikacija.

Dr. Jana Makuc; dr. med., univ. dipl. biol., strokovna direktorica, je ob tem povedala: »Modernizacija naše bolnišnice poteka tudi skozi postopno uvajanje primerov dobre prakse. Nove tehnologije prinašajo številne prednosti, med katerimi je največja zagotovo prihranek časa, ki bi ga lahko namenili bolj kvalitetnemu delu s pacienti.«

Anja Jehart, dipl. m. s., v. d. glavne medicinske sestre Oddelka za zdravstveno nego, pa dodaja: »NurseCare klicni sistem je modernejši kot smo ga imeli do sedaj. Pred vsako bolniško sobo imamo nameščene displeje – monitorčke, v katere se ob klicu pacienta vpišemo z osebno kodo. Ko pri pacientu opravimo storitev, se nato odjavimo s klicnega sistema. V sestrski sobi imamo nameščeno enoto, s pomočjo katere točno vidimo, katera soba nas kliče.”

V nadgradnji tega sistema pa bomo na zaslonu videli tudi točno kateri pacient nas potrebuje. Z nadgradnjo bomo pridobili tudi možnost vnašanja negovalnih aktivnosti, kar nam bo v veliko pomoč pri načrtovanju in izvajanju zdravstvene nege pri vsakemu posamezniku. Dolgoročni načrt je, da bomo s tem sistemom imeli vse aktivnosti v elektronski obliki, kar bo olajšalo dosedanji ročni vnos podatkov na papir. Sistem pa bo omogočal tudi tedenski/mesečni izpis aktivnosti. Prednost tovrstnega sistema bo v tem, da nam bo ostalo več časa za še kvalitetnejšo zdravstveno nego ter za čas, ki ga bomo namenili našim pacientom,” zaključi Jehartova.

Dogodki