Slovenjgradčani ocenili svoje mesto z anketo »Ubranost bivanja«

www.slovenia.info

Občani mestne občine Slovenj Gradec so z anketo »Ubranost bivanja« izrazili svoje mnenje o urejenosti domačega kraja in podali predloge za izboljšave na določenih področjih. V anketi je sodelovalo 1578 ljudi, kar predstavlja 21% vseh prebivalcev občine in pomeni dovolj velik ter reprezentativen vzorec.

Mestna občina Slovenj Gradec pripravlja Trajnostno urbano strategijo – dokument, ki bo analiziral oz. opredelil specifične družbene, gospodarske, okoljske in s tem povezane prostorske izzive mesta ter predvidene aktivnosti za reševanje opredeljenih izzivov. Izbrani projekti, ki bodo reševali problem urbane prenove, trajnostne mobilnosti in učinkovite rabe energije bodo lahko kandidirali na razpisu za evropska sredstva. Pri oblikovanju strategije pomagajo tudi občani, ki so med 19. junijem in 5. julijem sodelovali v anketi o prostorskih izzivih mesta.

Rezultati ankete so pokazali, da občani prosti čas najraje preživljajo na prostem, natančneje na osrednjem mestnem trgu, v gozdu, na otroških in športnih igriščih ter na lastnih dvoriščih in vrtovih. Z oprtim prostorom v Slovenj Gradcu so zadovoljni, pogrešajo le več klopi in smetnjakov, želeli bi si tudi več zelenja in površin za igro otrok. Po mnenju anketirancev bi k oživitvi starega mestnega jedra najbolj pripomogla večja tržnica in več prireditev, graščina Rotenturn pa se jim zdi primerna za mestni muzej ali galerijo.

Anketiranci so izrazili tudi svoje mnenje o prometni problematiki v občini. Izpostavili so problem nepravilnega parkiranja in izrazili željo po garažni hiši. Skrbijo jih nevarne poti do 1. in 3. osnovne šole, želijo pa si tudi mestni avtobus. Prav tako opažajo potrebo po južni obvoznici, ki bi razbremenila Celjsko cesto. Na Glavnem trgu si anketiranci najbolj želijo zaprt promet in uvedbo cone za pešce. Z najnovejšimi prometnimi ureditvami in z ureditvijo Meškove ulice so zadovoljni.

Pri izvedbi ankete je sodelovalo 22 anketarjev, ki so anketirali 1578 oseb med 14. in 92. letom starosti. Priprava dokumenta, v katerem bodo svoje mesto našli tudi predlogi anketirancev, bo zaključena jeseni 2015.