Slovenj Gradcu za bogato turistično ponudbo znova laskavi naziv ‘Zelena destinacija’ (FOTO)

Mestni občini (MO) Slovenj Gradec so kot turistični destinaciji na podlagi pristopnega dela in prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (ponovno) podelili Bronasti znak Slovenia Green Destination (Slovenia Green Destination Bronze).

MO Slovenj Gradec je k pridobivanju znaka Slovenia Green, ki predstavlja strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, katera temelji na trajnostnem turizmu kot edini pravi razvojni priložnosti za Slovenijo, pristopila leta 2016.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje. Več o zeleni shemi si lahko preberete TUKAJ.

Letos so morali še enkrat pregledati in ovrednotiti vse kriterije, ki so potrebni za ohranitev naziva zelena destinacija, postopek pa je sedaj s (ponovnim) prejemom tudi uspešno zaključen. Prav tako so s strani mednarodnega partnerja prejeli končni rezultat njihovega pristopnega procesa, od lokalnega akreditiranega partnerja pa tudi vsa vsebinska priporočila za nadaljnji trajnostni razvoj koroške zelene destinacije.

Bronasti znak Slovenia Green Destination (Slovenia Green Destination Bronze) za MO Slovenj Gradec. FOTO: slovenjgradec.si

Vir: slovenjgradec.si

Dogodki