Škofovska konferenca prilagodila navodila za versko oskrbo, obisk v cerkvi omejen na eno osebo oziroma eno družino

Slovenska škofovska konferenca je v skladu z novimi ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 prilagodila pravila za versko oskrbo. Še naprej niso dovoljene maše ob navzočnosti vernikov, število ljudi, ki so lahko hkrati v cerkvi, pa se zmanjšuje, doslej jih je bilo lahko šest, zdaj pa je lahko le ena oseba oz. člani iste družine ali gospodinjstva.

Kot so v prilagojenih navodilih zapisali slovenski škofje, so še naprej dovoljene le zasebne maše duhovnika brez fizične navzočnosti vernikov. Izjemoma pa so lahko navzoče osebe, ki bivajo v istem gospodinjstvu, npr. v župnišču oziroma samostanu.

Vernikom škofje priporočajo, naj nedeljske maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Svetega pisma oziroma dobrim delom. Duhovnikom priporočajo, da prenašajo nedeljske maše po spletu pred mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj vernike povabijo k spremljanju maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.

Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti maš, podeljujejo spregled od nedeljske maše.

Po predhodnem dogovoru z duhovnikom se lahko verniki dogovorijo za obhajilo, ki ga je dovoljeno deliti zgolj posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju, je zapisano.

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine oz. članov istega gospodinjstva.

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Pri tem mora biti v spovednicah nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom ter zagotovljena razdalja 1,5 metra.

Krsti, prva obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Na pogrebu je lahko navzoča le družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.