Sindikati kritični do poseganja v povračilo stroškov prevoza na delo

Sindikati so kritični do sprememb uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. S spremembo je vlada "grobo posegla v pravice zaposlenih v zasebnem sektorju na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela", so prepričani. Marsikdo bo prejemal nižje povračilo, so opozorili v sporočilu za javnost.

Predsednica Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen ter predsednica KNSS-Neodvisnost Evelin Vesenjak so v skupni izjavi poudarili, da si že več let prizadevajo za spremembo uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

V ta namen so v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) vlado večkrat pozivali k obravnavi uredbe in prilagoditvi zneskov, ki jih uredba vsebuje. “Ker so pri številnih prejemkih zgornje višine, do katerih ti prejemki niso obdavčeni, opredeljene v nominalnih zneskih, bi bilo treba te obdobno usklajevati in pri tem upoštevati inflacijo ali gibanje cen goriv in podobno, da bi ti zneski ohranjali realno vrednost,” so zapisali.

Ministrstvo za finance je na njihove pozive večkrat odgovorilo, da sprememba uredbe ni v načrtu. 1. julija pa je bila “brez kakršnega koli obvestila, kaj šele predhodnega obvestila socialnih partnerjev oziroma razprave na ESS, v uradnem listu objavljena sprememba uredbe, ki je grobo posegla v pravice zaposlenih v zasebnem sektorju na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela in jih znižala, namesto da bi zneske po uredbi zvišala in na ta način uskladila z inflacijo v preteklih letih”, so poudarili.

S spremembo je vlada znižala prejemke zaposlenih v zasebnem sektorju, ki so imeli povračila stroškov prevoza urejene v višini dosedanje uredbe. Tako je na primer vsem tistim zaposlenim, ki nimajo možnosti javnega prevoza ali je prvo postajališče oddaljeno več kot en kilometer od njihovega bivališča, neobdavčeno povračilo stroškov v obliki kilometrine omejila na 0,13 evra na kilometer, medtem ko je bila dosedanja omejitev 0,18 evra na kilometer.

Za zaposlene, ki so imeli kilometrino doslej določeno v znesku, višjem od 0,13 evra, bo to izplačilo odslej obdavčeno, če pa je bila njihova kilometrina vezana na zgornjo višino vladne uredbe, pa se jim bo neposredno znižala.

Prav tako je vlada s spremembo uredbe prikrajšala vse tiste zaposlene v zasebnem sektorju, ki dobivajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini določenega odstotka cene javnega prevoza, ki je višji od 30 evrov, oziroma bodo za povračilo stroška celotne vozovnice odslej morali predložiti imensko mesečno vozovnico. “Še več, glede na zapis v uredbi utegne biti odslej obdavčeno vsako povračilo stroškov prevoza na delo, ki presega 30 evrov, in torej pomeni poseg v pravice vseh delavcev, katerih povračilo stroškov prevoza presega ta znesek,” so poudarili sindikati.

Spomnili so tudi, da je vlada v državni zbor vložila mini davčno reformo. Sindikate ves čas obtožuje, da ji nasprotujemo, in se čudi, kako lahko nasprotujemo davčnim razbremenitvam, kar seveda ni res. V isti sapi pa z uredbo povsem po tihem dodatno obremeni povračila stroškov na način, da zaposleni prejmejo manj,” so zapisali.

Popolnoma nesprejemljivo je, da je vlada s spremembo uredbe enostransko, brez kakršnega koli socialnega dialoga neposredno posegla v pravice zaposlenih v zasebnem sektorju ter v njihove neto prejemke, hkrati pa je brez vnaprejšnjega opozorila posredno posegla tudi v kolektivne pogodbe, ki predstavljajo dvostranski dogovor med socialnimi partnerji, saj se le-te v veliki meri sklicujejo prav na vladno uredbo,” so poudarili.

Vlado zato pozivajo, da uredbo spremeni tako, da z njo ne bo posegala v ureditev povračila stroškov prevoza zaposlenih v zasebnem sektorju in v dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja glede povračila stroškov prevoza, hkrati pa o vsebini uredbe začne socialni dialog, v katerem bo doseženo soglasje o povišanju nominalnih zneskov, ki so že vrsto let zamrznjeni in ne njihovem znižanju, kot se je to zgodilo v sporni spremembi uredbe. V kolikor spremembe ne bo, zahtevajo takojšen dodaten dvig plač v zasebnem sektorju, ki bo nadomestil neto razliko v zmanjšanih stroških prevoza na delo in z dela in nov dogovor o povračilu stroškov prevoza na delo v javnem sektorju.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije