Si želite postati nadzornik na smučišču? Sedaj imate priložnost!

Fotografija je simbolična.

Policijska akademija razpisuje Osnovno usposabljanje za nadzornike na smučiščih in Program obdobnega izpopolnjevanja za nadzornika na smučišču.

Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih in 6. člena Pravilnika o zagotavljanju varnosti na smučišču Policijska akademija razpisuje Program osnovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču in Program obdobnega izpopolnjevanja za nadzornika na smučišču.

Nadzornik je oseba, ki skrbi za red in varnost na smučišču. Delo nadzornika na smučišču lahko opravlja le oseba, ki pridobi službeno izkaznico nadzornika na smučišču.

PROGRAM OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA NADZORNIKA NA SMUČIŠČU:

Kandidat lahko pristopi k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja, če je uspešno opravil preizkus teoretičnega in praktičnega znanja smučanja, kar dokazuje s potrdilom Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, ki deluje znotraj Smučarske zveze Slovenije. Usposabljanje bo potekalo 26. in 27. novembra 2019 v prostorih Policijske akademije ter 28. novembra 2019 na smučišču. Cena programa osnovnega usposabljanja s preizkusom znanja znaša 369,99 evra (oproščeno DDV) kjer cena vozovnice ni všteta. Cena ponovnega preizkusa znanja znaša 38,70 evra (oproščeno DDV). Udeleženci pred začetkom usposabljanja prejmejo gradivo, ki ga bodo pripravili izvajalci posameznih tematskih sklopov. Program strokovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču traja 40 ur. Usposabljanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki obsega ustni in pisni del. Rok za prijavo je 28. oktober 2019.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom usposabljanja. Morebitne odjave sprejemajo do 2 dni pred razpisanim datumom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračajo. Program osnovnega strokovnega usposabljanja je objavljen v Odredbi o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega izpopolnjevanja za nadzornike na smučišču.

PROGRAM OBDOBNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA NADZORNIKA NA SMUČIŠČU:

Kandidat lahko pristopi k obdobnem izpopolnjevanju, če je uspešno opravil preizkus teoretičnega in praktičnega znanja po Programu osnovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču. Izpopolnjevanje bo potekalo 28. novembra 2019 na smučišču, cena programa pa znaša 136,45 evra (oproščeno DDV), izpopolnjevanje traja 8 ur. Rok za prijavo je 30. oktober 2019.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom usposabljanja. Morebitne odjave sprejemajo do 2 dni pred razpisanim datumom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračajo. Nadzornik opravi obdobno izpopolnjevanje, če se udeleži 100 odstotkov vsebin, določenih s programom obdobnega izpopolnjevanja.

Dodatne informacije lahko dobite pri Maruški Višnikar Bučar, policijski inšpektorici na telefonski številki: (01) 514 72 29).

Prijavite se lahko na: Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana – Šmartno ali e-naslov pa@policija.si.

VIR: policija.si, evem.gov.si

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije