Regres v koroških podjetjih: najvišji znesek izplačila 2100 EUR

Na večja koroška podjetja smo naslovili vprašanja v zvezi z letnim dodatkom. Zanimalo nas je, če že vedo, koliko bo znašal, kdaj ga bodo delavci dobili izplačanega in na kakšen način; v enem znesku ali morda v dveh delih.

Od skupno petnajst kontaktirani se je s takšnimi in drugačnimi odgovori v časovnem razponu osmih dni odzvalo devet podjetij.

Iz skupine SIJ, pod okrilje katere spada tudi podjetje SIJ Metal Ravne d.o.o., so sporočili, “Odločitve o višini letošnjega regresa še nismo sprejeli, regres izplačamo najkasneje do konca junija.

OBVESTILO: Sprva smo v članku imeli napisano višino regresa v podjetju TAB, vendar pa od podjetja TAB uradnih informacij še nismo prejeli in jih bomo posredovali naknadno.

Dodali so še: “Ob zavedanju rasti življenjskih stroškov in ob dobrih poslovnih rezultatih smo zaposlenim v Skupini SIJ že v letu 2022 tudi zagotovili dodatna izplačila, ki so skupaj z maksimalnim regresom in nagrado za poslovno uspešnost presegala 4000 evrov letno na zaposlenega. S tem ukrepom smo, glede na povprečno bruto plačo zaposlenih na kolektivni pogodbi, presegli lanskoletno inflacijo.

V prvem četrtletju leta 2023 pa so zaposleni prejemali draginjski dodatek, z aprilom pa so v okviru socialnega dialoga dosegli pomemben dogovor o dvigu osnovnih plač v proizvodnih družbah.

Lek farmacevtski družbi d.d. na Prevaljah so sporočili, da bodo regres letos izplačali v juniju z majsko plačo. Izplačan bo vsem redno zaposlenim in najetim sodelavcem preko agencij za zaposlovanje. Zaposleni oziroma najeti sodelavci, ki imajo pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, prejmejo sorazmerni del regresa.

V Novartisu v Sloveniji so za leto 2022 izplačali regres v višini 2.000 EUR neto.

Iz Cablex d.o.o. so sporočili: “V skupini Cablex dokončne odločitve glede višine letošnjega regresa še nismo sprejeli. Višina izplačila bo znana v drugi polovici maja. Regres bomo izplačali v zakonsko določenem obdobju, torej do vključno 30. junija”.

Iz podjetja Innoduler d.o.o. Pameče, so nam sporočili sledeče: “ Zaposleni v podjetju INNODULER bodo 2. 6. 2023 prejeli regres v višini 2000 EUR. Smatramo, da je prav, da se tudi na ta način zahvalimo za zavzeto delo v preteklem letu in si v času dopustov naberemo novih moči za projekte, ki jih imamo tudi že za leto 2024.

V podjetju GEP Štaleker d.o.o. Mislinjska dobrava sporočajo, da trenutno v podjetju še nimajo znanega zneska oz. višine regresa za leto 2023. Bo pa izplačan v juniju.

Prav tako tudi v podjetju Tovarna Meril Kovine d.d. Pameče, še nimajo podatka o višini regresa.

V podjetju Monter Dravograd d.o.o. bodo za letošnje leto bomo izplačali 2.100 EUR regresa na zaposlenega, kar je 100 EUR več kot lani.
Izplačan bo v treh  delih, zadnji obrok bodo prejeli 15. maja.

Iz TRO d.d Prevalje so nas obvestili, da bo izplačan regres v enem delu do konca maja in sicer v znesku 2.000 EUR neto.

Vprašanje smo naslovili tudi na Koroške lekarne, ki so nam sporočili, da bo znesek regresa 1203,36 EUR kot je določeno za javne uslužbence v RS, Koroške lekarne so namreč javni zavod. Izplačan bo v začetku meseca junija, v enem obroku.

Vprašanja smo sicer poslali še podjetjem Ko-Si d.d.Kopur d.o.o.TAB d.d.STRUC MUTA, d.o.o.CNC P&K-PUŠNIK d.o.o. in CIMOS d.d., ki pa se na žalost vse do tega trenutka niso odzvala.

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Mojcs
Mojcs
4 mesecev nazaj

Pozdravljeni! Regres bi morali dobiti vsi enako.lp