Razpoložljivi dohodek gospodinjstev lani nižji le v koroški regiji

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil lani v vseh slovenskih statističnih regijah, razen koroški, višji kot leto prej. Razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil najvišji v jugovzhodni Sloveniji, najizraziteje pa se je po podatkih državnega statističnega urada zvišal v posavski regiji.

Razpoložljivi dohodek na prebivalca je v jugovzhodni Sloveniji lani znašal 13.547 evrov in je bil od povprečnega v celotni Sloveniji (13.031 evrov) višji za štiri odstotke. V pomurski regiji pa je bil najnižji, znašal je 12.126 evrov in je bil od povprečnega v Sloveniji nižji za 6,9 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, preračunan na prebivalca, je lani v celotni Sloveniji v povprečju za 3,2 odstotka višji kot leto prej. Na ravni regij se je na letni ravni najmanj zvišal v gorenjski (za 1,9 odstotka) in obalno-kraški (za 2,1 odstotka), v koroški pa se je znižal (za 0,1 odstotka).

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev na prebivalca v statističnih regijah Slovenije, utežen s številom prebivalcev v regijah, se je od razpoložljivega dohodka na prebivalca v celotni državi lani razlikoval v povprečju za 2,9 odstotka. V primerjavi z letom 2019 se je ta razlika zmanjšala za 0,3 odstotne točke.

Kot so pojasnili na statističnem uradu, razpoložljivi dohodek na prebivalca predstavlja povprečni obseg sredstev, ki ga ima prebivalec določene regije na voljo za končno porabo ali varčevanje. Vendar pa ta kazalnik ne pokaže, kolikšen delež teh sredstev prebivalci ustvarijo v proizvodnem procesu in kolikšen delež pridobijo na podlagi socialnih ali drugih pravic.

Koliko prebivalci določene regije prispevajo v državno blagajno v obliki dajatev oz. v kolikšnem obsegu so upravičeni do pomoči države, pove kazalnik delež razpoložljivega dohodka v primarnem dohodku. Nižje deleže od povprečnega deleža razpoložljivega dohodka v primarnem dohodku v celotni Sloveniji (90,1 odstotka) so imele osrednjeslovenska (85,6 odstotka), jugovzhodna Slovenija (88,4 odstotka) in gorenjska statistična regija (88,8 odstotka).

Dogodki