Ravne: Obvestilo o pomanjkanju pitne vode in o prepovedi rabe pitne vode za druge namene

JKP Ravne na Koroškem d. o. o. obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz zajetja Strojna, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja zmanjšala izdatnost vodnega vira.

Prebivalce obveščajo, da je do preklica prepovedana raba pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov, pranje vozil, dovozov in parkirišč ter za drugo nenamensko rabo.

Uporabnike pozivajo k varčni in odgovorni rabi pitne vode in jih naprošajo, da vse morebitne okvare in puščanja nemudoma sporočite upravljavcu javnega vodovoda na telefonsko številko 031 269 221.

Za razumevanje in odgovorno ravnanje se vam najlepše zahvaljujejo.

Štab Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem, na čelu s poveljnikom Brankom Kakerjem zaradi hidrološke suše, ki jo že zaznavamo z nižanjem nivojev podtalnice in s tem padcem izdatnosti vodnih virov na sistemih po celotni državi, vse občanke in občane poziva k varčnem rokovanju s pitno vodo, saj sicer lahko pride do motenj pri oskrbi z vodo, še posebej v višje ležečih območjih.

Prosimo vas – s pitno vodo ravnajte skrbno in odgovorno,” so še zapisali v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani Občine Ravne. .