Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

l_165519_1
Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

 »Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, je bil razvit z namenom uporabe novih, drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Z izvedbo te nadgradnje želimo prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preventivne programe ter k dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.«

»Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih Centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih. CKZ so ključne enote na primarni ravni zdravstvenega varstva tako za izvajanje zdravstveno-vzgojnih obravnav kot tudi aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti«, so zapisali na spletni strani NIJZ. Kjer dodajajo: »Glede na rezultate podobnih aktivnosti izvedenih v tujini, lahko pričakujemo, da bodo v slovenskem okolju, kjer je velika večina posameznikov na tak ali drugačen način vpeta v dogajanje v lokalni skupnosti, končni rezultati izjemno pozitivni. Dolgoročna vizija projekta je tako sistematično vključevanje različnih oblik lokalnih skupnosti v aktivnosti preventivnih programov.«

Kako pa je s tem projektom v ZD Slovenj Gradec in Dravograd, pa je zapisala Mateja Učakar,  mag. zdr. nege, vodja CKZ v sodelovanju s strokovnimi sodelavkami integriranega CKZ-ja.

Nadgradnja preventivnih programov v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec in Dravograd se uspešno vzpostavlja v okviru projekta nadgradnja preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti.

V okviru projekta Nadgradnja preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti smo v jesenskem času izvedli številne aktivnosti  na področju delovanja Centra za krepitev zdravja (CKZ) Koroške. Poleg rednega preventivnega programa za vse starostne populacije na različnih področjih dela smo pričeli z uvajanjem nadgradenj preventivnih programov. Tako smo tim okrepili s sodelovanjem kineziologa, dietetika, psihologa, projektnega pediatra, v projekt se je vključilo več diplomiranih medicinskih sester, tudi  fizioterapevt  je dobil več nalog.

Vsi zaposleni v Zdravstvenem domu (ZD) Slovenj Gradec in Zdravstvenem domu (ZD) Dravograd, še posebej tisti, ki delujemo na področju preventive, smo dobili dodatne naloge, pristojnosti in se seznanjali z novostmi projekta. Na področju občine Slovenj Gradec  smo se začeli člani tima CKZ vključevati v Večgeneracijski center Andeški hram, kjer bomo do konca decembra dnevno obiskovalce seznanjali z različnimi aktualnimi preventivnimi zdravstveno vzgojnimi temami.  V treh mesecih smo se skoraj vsakodnevno izobraževali v Ljubljani za različna področja izvajanja nadgradnje preventive (Priprava na porod in starševstvo, Program za krepitev zdravja, Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov,  zobozdravstvena vzgoja, patronažno varstvo, nadgradnja preventivnih pregledov tretješolcev in šestošolcev). Patronažna služba je začela izvajati Posvetovalnice v lokalni skupnosti.

Projekt nam je omogočil in pričakoval nabavo obveznega materiala, ki nam bo olajšala izvajanje aktivnosti v prihodnje. Tako smo precej časa posvečali nabavi ustreznega materiala, se učili uporabe le-tega in se ukvarjali z zahtevki. Novo pridobljeni nabavljen material bo naredil delavnice, dogodke in posvete še bolj zanimive, praktične in poučne. Pripravili smo tudi predstavitveni film, ki si ga boste lahko ogledate na naši spletni strani. Prav tako bomo pričeli z uporabo nove Facebook in spletne strani, ki ju bomo redno posodabljali.

Poskušali vas bomo seznanjati z novostmi na področju nadgradnje preventive na različne načine. Pripravili bomo nove aktualne zloženke in plakate, kataloge informacij v vseh treh občinah pa redno posodabljali. Veliko časa  bomo namenili tudi razmišljanju in pisanju strategije in akcijskega načrta, najprej na nivoju zdravstvenih domov ter nadalje še lokalnih skupnostih v okviru vseh treh občin: Slovenj Gradca, Dravograda in Mislinje.

Čaka nas zahtevno delo z veliko novosti, prilagajanj in novimi znanji, da se preventivni programi v ZD Slovenj Gradec in ZD Dravograd kar najbolj kakovostno nadgradijo. Na ta način poskušamo vplivati na boljše zdravje prebivalcev vseh treh občin, bolj zdravo in zadovoljno lokalno skupnost ter večji pomen preventivne vloge zdravstvenega doma.

Spremljajte naše aktivnosti in se nam pridružite na poti do boljšega telesnega in duševnega zdravja. Vsi izvajalci nadgradenj preventivnih programov v ZD Slovenj Gradec in ZD Dravograd se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami.

 

2 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Franja
Franja
14. decembra, 2018 9:26

Bravo! Čestitam! Komaj že čakam, da se razširite na Ravne, Prevalje!

Franja
Franja
Reply to  Franja
14. decembra, 2018 9:28

Ko boste pa na Facebook-u, bo pa to to!

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.