Search
Close this search box.

Priporočila ocenjevanje znanja z oceno prepuščajo presoji učitelja

V priporočilih za osnovno šolo, ki so posodobljena priporočila iz prvega vala epidemije, je zapisano, naj učitelji ocenjujejo le znanje, ki je bilo ustrezno obravnavano, utrjeno in z različnimi oblikami ter metodami predhodno preverjeno.

Učitelj naj se izogiba ocenjevanju s pisnimi preizkusi znanja, pri ocenjevanju pa naj raje uporabi načine, s katerimi so se učenci seznanili že v okviru preverjanja, kot so npr. likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, ustni odgovori, seminarske naloge, projektno delo in nastopi učencev. Učitelj naj pri tem tudi sam presodi, ali bo cilje, ki so jih učenci dosegali v obdobju izobraževanja na daljavo, vrednotil z oceno ali ne.

Za namene ocenjevanja v času izobraževanja na daljavo naj “učitelji določijo (prilagodijo) kriterije ocenjevanja znanja in z njimi seznanijo učence še pred začetkom ocenjevanja”, je zapisano. Učitelj mora učencem tudi zagotoviti možnost popravljanja ocen, če za to izrazijo željo.

V posameznih šolah so sicer po neuradnih informacijah STA učitelje že pozvali, naj začnejo učence počasi spodbujati k učenju in ponavljanju snovi in ne zgolj k opravljanju obveznih vsakodnevnih nalog, ker da počasi prihaja tudi čas, ko bo treba začeti ocenjevati.

Posebna priporočila je zavod za šolstvo podal tudi za način izvajanja pouka za učence do vključno 5. razreda osnovnih šol. Zavod razrednim učiteljem priporoča, naj preverijo, ali imajo vsi učenci in starši možnost dostopa do spletnih okolij in kanalov. Izvajanje pouka na daljavo, ki se ravna po urniku, ki ga izvajajo v šoli, zavod odsvetuje, za dolžino dejavnosti pa priporoča, naj jih učitelj prilagodi bioritmu učencev razredne stopnje, še posebej v prvih razredih. “Zato je izvajanje pouka po urniku v obsegu pet do šest ur dnevno preko videokonference nesprejemljivo,” je zapisano.

Učitelji morajo tudi upoštevati, da vsi starši niso doma ali na voljo učencem, ker nekateri delajo tudi na daljavo, ter dejstvo, da starši ne morejo nadomestiti učitelja.Zato je potrebno posebno pozornost nameniti izbiri gradiva za aktivnost učencev. Zlasti v prvem tednu pouka na daljavo naj bodo aktivnosti pripravljene tako, da jih lahko učenci v največji možni meri samostojno izvajajo,” je zapisano. Navodila za pouk naj tudi ne bodo le prenos informacij o tem, katere strani v delovnih zvezkih naj učenci rešijo, še med drugim priporoča zavod za šolstvo.