Prijeli voznika, ki je v Slovenijo ilegalno pripeljal 13 Pakistancev in jih v nečloveških razmerah zapustil v pokvarjenem vozilu (FOTO)

Policisti so prijeli voznika, ki je avgusta letos v Slovenijo ilegalno pripeljal 13 Pakistancev in jih v nečloveških razmerah zapustil v pokvarjenem osebnem vozilu na avtocesti.


30. avgusta letos je policija bila obveščena, da je na odstavnem pasu avtoceste med Šentrupertom in Vranskim zaradi okvare obstalo osebno vozilo znamke Audi Q7.

Policista Postaje prometne policije Celje sta ob prihodu na kraj ugotovila, da je bilo v vozilu skritih 13 državljanov Pakistana, ki so bili dobesedno nagneteni v zadnjem delu osebnega vozila. Voznik, ki jih je ilegalno pripeljal v Slovenijo, je s kraja pobegnil, ko je vozilo zaradi okvare obstalo.

Voznik naj bi državljane Pakistana naložil na območju Republike Hrvaške in jih ilegalno pripeljal v Republiko Slovenijo. Namenjeni so bili v Italijo.

Pakistanski državljani so bili zaradi vožnje v nečloveških razmerah obnemogli, enemu so pomoč na kraju nudili reševalci, zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga v nadaljevanju odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli.

Državljane Pakistana so po izvedenih postopkih odpeljali v Azilni dom v Ljubljano, o pobeglem vozniku pa so zbirali obvestila. V sredo, 15. decembra 2021, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Gre za 34-letnega državljana Bosne in Hercegovine.

Ker je nezakonito, proti plačilu in v človeka nevrednih razmerah, po ozemlju Republike Slovenije prevažal 13 državljanov Pakistana, ki niso imeli dovoljenja za vstop ali bivanje v Republiki Sloveniji, ga bodo danes, s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, po členu 308/III-VI KZ-1, privedli k preiskovalnemu sodniku.

Za storjeno kaznivo dejanje mu grozi od tri do petnajst let zapora in denarna kazen.

Vozilo, v katerem je voznik prevažal 13 državljanov Pakistana

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države – 308. člen

(1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.

 (2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.

 (3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev z namenom pridobitve premoženjske koristi zase ali za koga drugega nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, jih po njem prevaža ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo.

 (4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem.

 (5) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo.

 (6) Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali koga izpostavi nevarnosti za življenje ali zdravje ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in denarno kaznijo.

 (7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije, se državljani njenih članic pri uporabi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne štejejo za tujce.

 (8) Prevozno sredstvo, uporabljeno za prevoz ene ali več oseb, ki prepovedano prehajajo mejo ali ozemlje države, se odvzame, če je storilčeva last. Če prevozno sredstvo ni storilčeva last, se poleg primerov iz drugega odstavka 73. člena tega zakonika to odvzame tudi, če je posebej prirejeno, predelano ali prilagojeno za prevoz takih oseb, ali če je lastnik ali izročitelj prevoznega sredstva vedel ali bi bil mogel vedeti, da bo vozilo uporabljeno za tak namen.

Vir PU Celje