Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja tudi na Koroškem

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. februarja 2019, v občinah na območju izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota ter v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na območju izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta s 5. marcem 2019 na zgoraj
navedenih območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

V preostalih občinah na območju izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica ter v občinah na območju izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana, Trbovlje, Brežice, Novo mesto, Postojna in Koper velika požarna ogroženost naravnega okolja še naprej ostaja v veljavi.

Na teh območjih bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija še vedno izvajala poostren nadzor.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila