Prednik od okoljskega ministrstva zahteva, da pripravi tudi jasen operativni načrt ter finančni program za sanacijo Zgornje Mežiške doline po letu 2022

Z letom 2022 se bo iztekel 15-letni vladni program sanacije okolja Zgornje Mežiške doline, obremenjenega s težkimi kovinami. Država je doslej za sanacijo namenila 9,8 milijona evrov, do konca leta 2022 naj bi še 3,5 milijona. Kako bo po tem, pa kot navaja koroški poslanec iz vrst SD Jani Prednik, še ni znano. Zato je na ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka naslovil pisno poslansko pobudo.

Poslansko pobudo Janija Prednika objavljamo v celoti, nelektorirano.

Zadeva: Pisna poslanska pobuda

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujempisno poslansko pobudo v zvezi z nadaljevanjem sanacije Zgornje Mežiške doline po izteku Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Pobudo naslavljam na ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

13. maja 2020 sem na vas naslovil poslansko pobudo za podaljšanja veljave Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški, kateremu veljavnost se izteče 2022, torej čez leto dni.

V odgovoru na poslansko pobudo ste med drugim zapisali:

»MOP bo v okviru obstoječega programa ukrepov še nadalje spremljal stanje okolja (monitoring tal, vsebnost onesnaževal v prahu in vodi) ter vsebnost svinca v krvi otrok. Na podlagi vseh analiz bo v letu 2021 pripravil nabor potrebnih morebitnih novih ukrepov. MOP bo tako, kot do sedaj pri pripravi ukrepov sodeloval z obema občinama Zgornje Mežiške doline. V zvezi s tem bodo potekala delovna srečanja, kjer se bodo predstavila strokovna izhodišča zdravstvene, okoljske, gradbene in rudarske stroke. Ocenjujemo, da bomo že v letu 2020 pripravili prvo tako srečanje, saj bo za oblikovanje nadaljnjih ukrepov potrebnih več usklajevanja in sodelovanja z različnimi dejavniki v prostoru.«

Glede na vaš odgovor vas tako prosim za predstavitev aktivnosti in ukrepov ministrstva, ki jih je to napovedalo v odgovoru na moje poslansko pobudo. Namreč bojazni prebivalk in prebivalcev v Zgornji Mežiški dolini, kljub aktivnostim preteklih let za sanacijo posledic onesnaževanja s svincem, ostajajo, še več, glede na iztek vladnega Odloka leta 2022, postajajo te bojazni vse večje.

Naj ob tem opomnim, da je med 24. in 30. oktobrom 2021, mednarodnim tednom preprečevanja zastrupitev s svincem, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sicer povedal, da je državni program za sanacijo Zgornje Mežiške doline »prinesel precej pozitivnih učinkov«, po drugi strani pa je razkril nove probleme. Ob tem so na NIJZ opozorili, da svinec iz okolja Zgornje Mežiške doline ne bo izginil in da tam ostaja svinčena industrija, ki po navedbah NIJZ načrtuje celo širitev. “To predstavlja nadaljnjo nevarnost za zdravje lokalnega prebivalstva ter izziv za področje javnega zdravja in širše skupnosti,” so poudarili na NIJZ, kjer bodo ob letošnjem mednarodnem tednu izvajali aktivnosti, s katerimi opozarjajo na problematiko obremenjenosti okolja Zgornje Mežiške doline s svincem« (vir: Slovenska tiskovna agencija, 25. oktober 2021, dostop: 6. december 2021).

Spoštovani,

zdravje otrok je neprecenljiva dobrina, skrb zanj pa največja odgovornost vsakega posameznika, družbe in države. Ne glede na težko stanje, v katerem se je Slovenija kot celotna mednarodna skupnost znašla zaradi epidemije, mora država, ne glede na sprejete odloke in njihov iztek, zdravje otrok postaviti in varovati kot prvo prioriteto njenega delovanja. Zato prebivalke in prebivalci Zgornje Mežiške doline pričakujejo, da bosta Vlada RS in ministrstvo za okolje in prostor še naprej zagotavljala vnaprej določene programe, podprte s priporočili stroke in financirane s strani državnega proračuna, da se s sanacijo Zgornje Mežiške doline nadaljuje.

Sanacija, tudi v oziru do opozoril NIJZ ob mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem, ne sme postati »žrtev« naključnega delovanja, ali se izvrševati zaradi upravičenega pritiska civilne družbe in strokovnih institucij. Koordinirana mora biti s strani pristojnih, vlade in ministrstva, ki ji morata dati tudi primerno podporo in pozornost.

Ob bližajočem se koncu leta 2021, ko Zgornja Mežiška dolina vstopa v zadnje leto veljavnega vladnega Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški, bi bilo pričakovati, jasne usmeritve oziroma izdelan operativni načrt Vlade RS in ministrstva za okolje in prostor za prihodnje aktivnosti sanacije.  

Zato na ministrstvo za okolje in prostor dajem pobudo, da to, poleg predstavitve aktivnosti ministrstva, kot sem že zapisal v uvodnem delu pobude, za Zgornjo Mežiško dolino:

  • pripravi jasen operativni načrt ter finančni program za sanacijo Zgornje Mežiške doline po letu 2022, ko se izteče Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.