Praznični teden za Podgorčane: Zaključili s pomembnimi investicijami, pripravljajo tudi tradicionalno prireditev »Furmani po cest’ peljajo« (FOTO)

Vaška skupnost Podgorje je v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec včeraj pripravila priložnostno prireditev ob postavitvi nove informativne table in končanih investicijah pri domačiji Umek. Dogajanje je popestril pevski zbor Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, enote Podgorje – Škrat Bučko, zapela pa je tudi podgorska Vokalna skupina Kim.

Predsednica Vaške skupnosti Podgorje Danica Krevh je izrazila zadovoljstvo nad hitro ureditvijo platoja in okolice za informativno tablo pri Kulturnem domu Podgorje. Dela so se pričela 15. junija, Mestna občina Slovenj Gradec pa je zanje namenila 3.992,25 evra.

Predsednica se veseli tudi izdaje Podgorskega biltena, ki ga že pripravljajo, v njem pa bo na voljo še več zanimivih in koristnih informacij o Podgorju kot na informativni tabli.

Podžupanja Martina Šisernik je dodala, da so prizadevanja vaške skupnosti za predstavljanje kraja občanom in obiskovalcem toliko bolj dobrodošla, saj Podgorje resnično ponuja veliko, pestra pa je tudi njegova zgodovina.

Mestna občina Slovenj Gradec je v letošnjem letu v Podgorju realizirala tudi tri projekte pri domačiji Umek. Po besedah podžupana Mestne občine Slovenj Gradec dr. Petra Pungartnika gre za pomembno investicijo – tako za Mestno občino Slovenj Gradec kot tudi za Vaško skupnost Podgorje oziroma prebivalce Podgorja. Mestna občina Slovenj Gradec je z odstranitvijo splazelega materiala, izgradnjo kamnito-betonskega zidu ter ureditvijo odvodnjavanja sanirala plaz nad Umekom, na območju dveh lokalnih cest (LC 377051 in LC 377141) v Suhem dolu pri Umeku pa je zamenjala cestni propust. Obstoječi propust namreč ni zadoščal za količino vode, ki priteka s pobočja nad cesto. Nov asfalt je dobilo tudi križišče lokalnih cest. Občina je ob asfaltiranju poskrbela tudi za ustrezno odvodnjavanje cest ter zalednih vod, ki pritečejo po kmetijskih površinah z območja pri cerkvi sv. Duha. Investicije pri Umeku so skupaj znašale več kot 89 tisoč evrov.

Praznično bo v Podgorju tudi konec tedna. V soboto, 9. julija, se bo ob 17. uri na igrišču pri Osnovni šoli Podgorje začela tradicionalna prireditev »Furmani po cest’ peljajo«. Vaška skupnost Podgorje, Kulturno društvo Podgorje in Prostovoljno gasilsko društvo Podgorje jo bodo letos pripravili že tridesetič. Ob 18. uri se bo podgorsko slavje nadaljevalo z gasilsko parado ob prevzemu in blagoslovu novega gasilskega vozila GVC-24/50 ter s podelitvijo priznanj in zahval, zvečer pa se bodo zbrani na gasilski veselici zabavali v družbi ansambla Poskočni muzikanti. S prireditvami ob vaškem prazniku so v Podgorju začeli v nedeljo, 3. julija.

Različne aktivnosti v kraju potekajo ves teden, razlogov za veselje pa v Podgorju ni manjkalo niti v zadnjih dneh šolskega leta, ko sta župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler in ravnatelj Osnovne šole Podgorje Aljoša Lavrinšek 15. junija položila temeljni kamen prizidka in rekonstrukcije podgorske šole.

Besedilo: Barbara Pur, urad župana

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije