Novice 

Pot do koroške avtoceste ostaja polna ovinkov

Kljub optimističnim obljubam ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča ob spomladanski Koroški vstaji se zapleti ob načrtovani avtocesti še kar nadaljujejo. Za izgradnjo odseka 3. razvojne osi do Holmca bo namreč potrebna nova študija.

Minuli torek se je koroška delegacija pod vodstvom mag. Alana Bukovnika kot predsedujočega Svetu koroške regije sestala z ministrom, njegovimi sodelavci in predstavniki DARS-a. Na sestanku so pregledali dosedanje delo in napredek v projektu izgradnje odseka hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem, dotaknili pa so se tudi načrtovanega državnega prostorskega načrta za odsek Slovenj Gradec – Dravograd.

 V primeru odseka hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem bi naj bile predvidoma še do konca tega leta podpisane pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije in parcelacije. DARS bo v pisni obliki pripravil tudi natančen presek trenutne situacije poteka projekta severnega kraka 3. razvojne osi. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo DARS v roku 14 dni na spletu vzpostavil posebni portal, kjer bo mogoče javno spremljati dinamiko izgradnje 3. razvojne osi.

Zapletlo pa se je pri dokončanju sprejema državnega prostorskega načrta za odsek Slovenj Gradec – Dravograd. Po besedah ministra Gašperšiča so se razmere za izgradnjo tega odseka spremenile in da je za realizacijo potrebno narediti študijo, ki bo pokazala katera varianta gradnje je najbolj optimalna za odsek Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec. To študijo bo ministrstvo naročilo na javnem razpisu, ki bo izšel v septembru 2017, decembra istega leta pa naj bi bila študija zaključena. Med drugim bo študija proučila smotrnost dokončnega sprejema zamrznjenega državnega prostorskega načrta na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd, kjer je varianta že znana. Nekoliko bolj zapletena pa je situacija na odseku Dravograd – Holmec, kjer je varianto potrebno še določiti. Pri tem je koroška delegacija poudarila, da ne bo odstopila od umeščanja 4-pasovnice na odseku Slovenj Gradec – Dravograd, kajti zamrznjeni DPN za ta odsek je tako rekoč tik pred sprejemom obstal. Pripravljeni pa so pristati na faznost izgradnje tega odseka.

Sprejetje operativnega programa gradnje odseka hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem je bilo predvideno že za junij 2017, vendar doslej do tega še ni prišlo. Po zagotovilu ministra Gašperšiča naj bi bil program naposled sprejet septembra.

Na sestanku so se še dogovorili, da bodo v prihodnje spremljali potek izvajanja projekta na rednih sestankih vsaj vsaka dva meseca, kjer se bodo vsakič sestali predstavniki koroške in šaleške regije, predstavniki ministrstva ter DARS-a.

Deli z drugimi

Komentiraj preko Facebooka

Podobne novice