Poslanska pobuda: Jani Prednik predlaga vladi, da je čas za regijski obisk Koroške

Koroški poslanec v DZ Jani Prednik je v teh dneh na Vlado Republike Slovenije naslovil pobudo v zvezi z regijskimi obiski vlade, ki jo objavljamo v tem prispevku.


»Države imajo glede na različne politične sisteme različno urejene oblike organizacije in izvajanja oblasti. Najpogosteje sta oblast in uprava v državi urejena po teritorialnem načelu, tako da se centralna državna oblast razprostira čez celotno ozemlje države in njene prebivalce, dopolnjujejo pa jo necentralni organi, ki izvajajo oblast zgolj nad delom teritorija in sprejemajo odločitve, zavezujoče zgolj za omejen del prebivalstva,« je v uvodnem delu pobude zapisal Prednik.

»V Republiki Sloveniji se tako poleg sprejemanja odločitev v državnih institucijah, ki se v veliki večini nahajajo v Ljubljani kot glavnem mestu države ter njenem upravnem središču, v skladu z 9. členom Ustave Republike Slovenije zagotavlja lokalna samouprava. Za urejanje lokalnih zadev v Sloveniji deluje 212 občin, ki samostojno sprejemajo odločitve, ki se nanašajo na prebivalce občine, ob tem pa izvajajo tudi posamezne naloge iz centralne državne pristojnosti, ki jih država občinam naloži z zakonom.«

»Ob tem se v vsakodnevnem življenju srečujemo z vprašanji in izzivi, ki presegajo meje posameznih občin, hkrati pa še vedno ne zadevajo vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije, temveč specifične regije v Republiki Sloveniji. Kljub temu ali morda prav zato, ker v Sloveniji ni bil izveden proces formalne regionalizacije, so se kot učinkovit način za njihovo reševanje in za zagotavljanje kontinuiranega dialoga med lokalnimi in centralno oblastjo pokazali regijski obiski vlade,« meni Prednik.

»Tovrstni obiski, na katerih se v posamezni regiji hkrati zberejo vsi člani vlade, so pomemben simbolični pokazatelj ne le birokratske, ampak tudi politične decentralizacije oblasti, saj se ima vlada na njih možnost seznaniti z okoliščinami sprejemanja odločitev, ki so posebej pomembne za posamezno regijo in njene ljudi, a slednji v zvezi z njimi nimajo možnosti neposrednega odločanja. Povedano drugače so regijski obiski vlade jasen signal, da Slovenija ni samo Ljubljana in da se vladne politike ter konkretne odločitve sprejemajo z upoštevanjem vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.«  

»Glede na preteklo dobro prakso izvedbe regijskih obiskov predlagam Vladi Republike Slovenije, da izvaja regijske obiske tudi v aktualnem mandatu ter se pri načrtovanju obiskov osredotoča predvsem na aktualna vprašanja ter pobude, ki jih posredujejo ena ali več lokalnih skupnosti,« je jasen Prednik, ki kritično dodaja: »Prejšnja vlada, ki jo je vodil dr. Miroslav Cerar, je svoj prvi regijski obisk izvedla 25. marca 2015 na Koroškem. Z ozirom na to, da so od tega obiska pretekla že dobra štiri leta, ter glede na odprte razvojne projekte, ki potrebujejo jasno in enotno podporo vlade, ocenjujem, da bi bila Koroška dobra izbira tudi za prvi regijski obisk aktualne vlade pod vodstvom Marjana Šarca.« 

Vir: Poslanska skupina Socialnih demokratov