Pogoji za prehod meje in karanteno za tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS

Slovenija je 12. marca 2020 zaradi naraščanja števila primerov okužb z novim koronavirusom razglasila epidemijo. Zaradi preprečevanja širjenja okužb so številne države vzpostavile posebne režime prehajanja svojih državnih meja. 15. maja 2020 je bila epidemija preklicana, a ukrepi za preprečevanje širjenja okužb v tem času še vedno veljajo.

Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko), kjer je bil z vstopom Slovenije v schengensko območje leta 2007 odpravljen nadzor, tako še vedno veljajo določene (začasne) omejitve prometa, saj se sme mejo prehajati samo na kontrolnih točkah, ki so bile vzpostavljene v ta namen, in samo v času njihovega obratovanja. Marsikje so spremenjeni tudi pogoji za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Kontakt za nasvet policije v času koronavirusa Vprašanja o ukrepih policije, omejitvi gibanja idr.: 01 514 70 01, info.koronavirus@policija.si

Karta cestnega omrežja s stanjem na mejnih prehodih

Direkcija RS za infrastrukturo vsakodnevno objavlja pregledne karte cestnega omrežja s stanjem na mejnih prehodih ter opisi ukrepov na mejnih prehodih na glavnih in regionalnih cestah po dnevih.

Zadnje stanje je razvidno iz kart (po dnevih) na spletni strani DRSI: Obveščanje o zaporah in drugih dogodkih na mejnih prehodih v času epidemije

S 15. majem ponovno spremenjeni ukrepi na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

Z novim vladnim odlokom, sprejetim 15. maja 2020, in njegovimi dopolnitvami 17. maja 2020 so se spremenili ukrepi, ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 veljajo ob vstopu v Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Slovenije. Več o tem v sporočilu za javnost: Sprejete dopolnitve novega odloka o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 na državni meji

 • prehajanje meje brez omejitev in brez karantene ob vstopu v Slovenijo

Med drugim je z odlokom in njegovimi spremembami v 1. odstavku 9. člena omogočeno prehajanje državne meje brez omejitev (in karantene), a je v nadaljevanju navedeno, da se ta določba za v njej navedene osebe uveljavlja postopoma.

Trenutno ta določba velja le za državljane Slovenije in tujce s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji. Na podlagi vladnega sklepa velja tudi za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Hrvaškem, pod pogojem, da oseba ni zapustila EU oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni ter da ob vstopu v Slovenijo ni pozitivna na SARS-CoV-2 oziroma ne kaže bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Tem potnikom policisti vročijo navodilo NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 .

 • odreditev 14-dnevne karantene ob vstopu v Slovenijo

Za vse ostale osebe (razen nekaterih izjem*) pa se ob vstopu v državo še vedno odredi karantena, in sicer za obdobje 14 dni. Za potrebe priprave odločbe o karanteni policisti osebi ob vstopu v Slovenijo odvzamejo podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo v Sloveniji nastanjena), ki jih posredujejo NIJZ. Poleg tega ji izročijo obvestilo NIJZ o karanteni in postopku odreditve karantene .

* Izjeme (osebe, ki jim ni treba v karanteno)

Ta ukrep (odreditev 14-dnevne karantene) pa ne velja za naslednje osebe – ne glede na to, iz katere države prihajajo (izjeme 11. člena odloka). Pri tem se termin “tretja država” smiselno uporablja tudi za ostale države članice EU in schengenskega območja, ki niso seznamu držav iz 5. odstavka 9. člena odloka (na tem seznamu je namreč trenutno le Hrvaška):

 • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca,
 • osebe z diplomatskim potnim listom,
 • osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
 • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
 • osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Dodatno ne velja ukrep karantene za osebe, ki imajo stalno in začasno bivališče v sosednji državi (Avstrija, Madžarska in Italija) in prehajajo državno mejo kot:

 • čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
 • čezmejni tedenski delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,
 • osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,
 • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje,
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu.

Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, se ne dovoli.

Izvajanje kontrole se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki.

Upravičenci do prestopa meje na posameznih kontrolnih točkah, ki so navedene v nadaljevanju, morajo upoštevati tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. št. 68/2020, 14. 5. 2020) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. št. 71/2020, 17. 5. 2020) ; oziroma neuradno prečiščeno besedilo odloka

Kontrolne točke na mednarodnih letalskih in pomorskih povezavah

Z novim odlokom so od 15. maja 2020 ponovno odprte kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Ljubljana, Maribor in Portorož) in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Koper in Piran). Odpiralni časi so navedeni na seznamu vseh mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.

Kontrolne točke na meji z Avstrijo

Kontrolna točkaObratovalni časUpravičenci
Gornja Radgona – Bad Radkersburg24/7vsi
Kuzma – Bonisdorf24/7Samo: dnevni delovni migranti s potrdilom delodajalca dvolastniki in najemniki z izpiskom iz zemljiške knjige ali najemno pogodbo osebe, ki želijo obiskati ožje družinske člane
Karavanke – Karawankentunnel24/7vsi
Holmec – Grablachod 5. do 23. urevsi
Vič – Lavamündod 5. do 23. urevsi
Ljubelj – Loibltunnelod 5. do 21. urevsi
Trate – Mureckod 5. do 21. urevsi
Radlje – Radlpaßod 5. do 21. urevsi
Svečina – Berghausenod 8. do 18. urevsi
Gederovci – Sicheldorf24/7vsi
Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)24/7vsi
Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse)od 5. do 7. ure in od 17. do 19. urevsi
Šentilj (železnica)Spielfeld (Eisenbahn)24/7 (po voznem redu oprtnih vlakov)samo t. i. oprtni vlaki (s tovornimi vozili in vozniki tovornih vozil)
Jurij – Langeggod 5. do 8. ure in od 16. do 19. ureSamo: dnevni delovni migranti s potrdilom delodajalca dvolastniki in najemniki z izpiskom iz zemljiške knjige ali najemno pogodbo osebe, ki želijo obiskati ožje družinske člane
Korensko sedlo – Wurzenpasszaprto (zaradi Avstrije)
Jezersko – Seebergsattelzaprto (zaradi Avstrije)
Pavličevo sedlo – Paulitschsattelzaprto (zaradi Avstrije)
Kramarovci – St. Anna am Aigenod 8. do 18. ureSamo: dnevni delovni migranti s potrdilom delodajalca dvolastniki in najemniki z izpiskom iz zemljiške knjige ali najemno pogodbo osebe, ki želijo obiskati ožje družinske člane
Gerlinci – Pöltenod 8. do 18. ure
Cankova – Zeltingod 5. do 8. ure in od 16. do 19. ure

Slovenski in avstrijski dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, lahko mejo prestopajo tudi na naslednjih mestih, ki niso kontrolne točke, a so bile za prestop usklajene z avstrijskimi varnostnimi organi (v spodnji tabeli), pri čemer te osebe ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v notranjost države.

Golica – Kahlkogelod 5. do 21. ureSamo: slovenski in avstrijski dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, vendar v tem primeru ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v notranjost države
Peč – Ofen
Koprivna – Luscha
Knepsovo sedlo – Knieps Sattel
Blekowa Alm

Kontrolne točke na meji z Italijo

Kontrolna točkaObratovalni časUpravičenci
Vrtojba ‒ St. Andrea24/7vsi
Fernetiči ‒ Fernetti24/7vsi
Škofije ‒ Rabuese24/7vsi
Krvavi potok ‒ Pesseod 5. do 23. urevsi
Robič ‒ Stupizzaod 5. do 23. ure (ob nedeljah in praznikih zaprto)Samo: dnevni delovni migranti osebe s potrdilom lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti osebe, ki želijo obiskati ožje družinske člane
Rateče ‒ Fusine24/7
Predel ‒ Predilod 6. do 9. ure in od 15. do 18. ure (ob nedeljah in praznikih zaprto)
Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele)od 6. do 21. ure
Neblo ‒ Vallico di Vencood 6. do 9. ure in od 15. do 19. ure 

 Kontrolne točke na meji z Madžarsko

Kontrolna točkaObratovalni časUpravičenci
Dolga vas – Redics 24/7 vsi
Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) 24/7
(za tranzit čez Madžarsko odprto samo od 20. do 12. ure)
 vsi
Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út) 24/7Samo: dnevni delovni migranti s potrdilom delodajalca dvolastniki in najemniki z izpiskom iz zemljiške knjige ali najemno pogodbo osebe, ki želijo obiskati ožje družinske člane
Hodoš – Bajansenye 24/7
Čepinci – Ketvolgyzaprto (zaradi Madžarske) –

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Na podlagi odločitve Slovenije in Hrvaške je 18. marca začasno prenehalo obratovati vseh 25 mejnih prehodov za obmejni promet. Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško, lahko uporabljajo mejne prehode za mednarodni promet.

Vstop na Hrvaško je v skladu spremenjenim ukrepom o začasni prepovedi prehajanja državnih meja Hrvaške z dne 9. maja 2020 še vedno prepovedan. Vendar je vstop na Hrvaško po novem omogočen tudi iz poslovnih razlogov ali drugih gospodarskih interesov za državljane držav članic EU in njihove družinske člane, državljane tretjih držav skladno z Direktivo 2003/109/EZ in na podlagi drugih EU direktiv ter za tiste, ki imajo nacionalni vizum za dolgoročno bivanje. Pri tem pa je treba upoštevati splošna navodila hrvaškega zavoda za javno zdravstvo, ki jih posameznik pri vstopu v državo dobi s strani mejne policije. Med izjeme po novem uvrščajo tudi osebe, ki potujejo zaradi neodložljivih osebnih razlogov.

Tranzit tovornih vozil na Hrvaško je že sproščen in poteka prek vseh mejnih prehodov, kjer je tovorni promet dovoljen. 

Vstop v Slovenijo je za državljane Hrvaške in osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Hrvaškem v skladu s sklepom vlade omogočen brez odrejene karantene, pod pogojem, da oseba ni zapustila EU oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni ter da ob vstopu v Slovenijo ni pozitivna na SARS-CoV-2 oziroma ne kaže bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Omejitev nenujnih potovanj pri državljanih tretjih držav ob vstopu v državo na zunanji schengenski meji

Poleg tega pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, od 31. marca 2020 na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji – poleg ostalih pogojev za vstop – preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno.

Kot nujno potovanje se šteje vstop državljanov tretjih držav, ki vstopajo z namenom izvajanja nujno potrebnih dejavnosti, kot so poklicno izvajanje zdravstvene nege, raziskovanj na področju zdravstva in poklicno oskrba starejših; prekomejno izvajanje dejavnosti; sezonska dela v kmetijstvu; zaposleni v transportu; diplomati, osebje mednarodnih organizacij, vojaško osebje in humanitarni delavci ter osebje civilne zaščite v njihovi funkciji; potniki v tranzitu (vključno s tistimi, ki so repatriirani preko konzularne pomoči); potniki z nujnimi družinskimi razlogi. Več informacij v sporočilu: Zaradi začasne omejitve nenujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih

Prehajanje meje za dvolastnike in najemnike zemljišč

Na vseh štirih mejah lahko dvolastniki in najemniki zemljišč (kmetijski in poljedelski) prečkajo mejo tako, kot so jo še pred epidemijo zaradi novega koronavirusa, in sicer po poteh in poljih, ki so samo za njihovo uporabo. Seveda pa morajo tako kot dosedaj izkazati lastništvo ali najemništvo, da lahko opravljajo svoje delo, tj.  kmetijsko dejavnost (imeti morajo ustrezne zemljiško-knjižne izpiske ali najemno pogodbo). Ne more pa kmet na primer uporabiti takega prehoda mimo kontrolne točke, da bi šel na primer v Avstrijo v trgovino, ampak lahko uporabi takšno prečkanje meje samo za opravljanje svoje kmetijske dejavnosti.

Za razliko od meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, ki jo dvolastniki in najemniki zemljišč prehajajo na kontrolnih točkah, pa na slovensko-hrvaški meji (tj. zunanji schengenski meji) ti upravičenci uporabljajo prehode, ki so urejeni po (še vedno veljavnem) sporazumu med Slovenijo in Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.

Besedilo: policija.si

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije