Podpisana nova pogodba za regijsko pisarno OKS (VIDEO)

Danes, 4. 9. 2019, je v Slovenj Gradcu potekal podpis tripartitne pogodbe med Regijsko pisarno Slovenj Gradec, Olimpijskem komitejem Slovenije in Mestno občino Slovenj Gradec.

Pogodbo so podpisali prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, odgovoren za področje športa za vse, mag. Janez Sodržnik, podžupanja MO Slovenj Gradec Milena Šisernik in predsednica Športne zveze Slovenj Gradec mag. Mojca Verhovnik. Podpisa pogodbe pa sta se med drugim udeležila tudi podžupan MO Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik in vodja Športne zveze Slovenj Gradec Rok Konečnik.

Nosilka pisarne za regijo OKS-ZŠZ Koroška je Športna zveza Slovenj Gradec. Sedež pisarne, ki jo vodi Rok Konečnik je: ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC, Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec. Občine, ki jih pokriva regijska pisarna: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica, Mislinja, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Vuzenica.

VIDEO: Podpis pogodbe


“Šport združuje in povezuje. Bistvo športa je gibanje. Namen in glavni cilj vseh treh podpisnikov dogovoru o sodelovanju na podričju športa je uresničevanje ter spodbujanje Nacionalnega programa športa v RS 2014-2022 ter zagotavljanje pogojev za izvajanje strategij športnih društev in njihovih zvez, ki delujejo na podorčju MO Slovenj Gradec. Predmet sodleovanja je izvajanje svetovalnih, organizacijskih in drugih operativnih starteških nalog na športnem področju,” je med drugim zapisano v pogodbi, ki so jo danes podpisali v Slovenj Gradcu.

Eden od ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014-2018, je namreč ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ in vzpodbuda k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje. Cilj je, da vsaka regijska pisarna spodbudi ustanovitev vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokrivala interese društev v občinah, kjer le-ta niso interesno povezana.

“Podpis pogodbe pomeni potrditev za dobro delo v preteklosti in zavezo za še boljše delo v prihodnje. Pisarna je pomembna, njena ključna vloga je, da povezuje, da pomaga, še posebej v tistih občinah, kjer ni organizirane športne sfere. Največji dosežek je to, da so tu pravi ljudje, ki čutijo okolje, poznajo teren, ljudi in športna društva, njihove potrebe in da znajo tudi pomagati,” je med drugim danes v Slovenj Gradcu dejal mag. Janez Sodržnik, ki je napovedal, da bodo poskušali v tem mandatu, v vsaki regijski pisarni, zaposlili tudi vsaj enega profesionalnega sodelavca.

Podpis te pogodbe je pomemben tako za celotno območje Slovenj Gradca kot za celotno Koroško regijo, za vse nas pomeni zelo veliko, pa je omenila podžupanja Milena Šisernik. »Pisarna s tem pridobiva pristojnosti, ki jih bo razvijala in dopolnjevala pri organizaciji in izvajanju športa tako v Slovenj Gradcu kot v celotni regiji. Prepričana sem, da bomo športu, s tem kadrom, ki ga imamo že zdaj na zvezi, in ljudmi, ki bodo to pisarno vodili, nudili potrebno športno podporo.«

»Ponovni podpis pogodbe pomeni priznanje Športni zvezi Slovenj Gradec s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, da delamo dobro. Trudili se bomo, da bomo to opravičili tudi naprej. Z MO Slovenj Gradec sodelujemo odlično, občina dobro poskrbi za razvoj športa, tako za investicije v objekte kot sofinanciranje dejavnosti. Tako da lahko razvijamo različne športne dejavnosti, prostočasne dejavnosti in tudi vrhunske športe, česar brez takšne podpore občine ne bi zmogli,« pa je ob današnji slovesnosti povedala mag. Mojca Verhovnik.

Naloge regijskih pisarn:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 – 2023.
 • Spodbuja medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar Infosport.si  
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s SSŠV se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.
 • Spodaj si lahko ogledate regijsko razporeditev OKS-ZŠZ:

Dogodki