Po rezultatih ankete so občanke in občani zadovoljni z delom župana Tilna Kluglerja na vseh področjih

Podjetje Episcenter je za Mestno občino Slovenj Gradec med 14. in 19. decembrom izvedlo anketo o zadovoljstvu občank in občanov Mestne občine Slovenj Gradec v minulem letu.

Rezultati ankete kažejo, da ostaja odnos do vodstva na občini pozitiven. Na vseh področjih so povprečne ocene višje od ocen v letu 2021. Anketiranci so najbolj zadovoljni z delom župana, najmanj pa z delom medobčinskega inšpektorata.

Približno tri četrtine anketirancev meni, da so zaposleni na občini strankam pripravljeni pomagati, da poznajo zakonodajo, da se strankam posvečajo brez slabe volje in da postopke vodijo suvereno in brez napak. Povprečne ocene dela zaposlenih so za leto 2022 višje pri vseh ocenjevalnih vidikih.

Med najpomembnejša področja večina anketirancev uvršča socialo in zdravstvo. V primerjavi z letom prej se v večji meri povečuje pomembnost otroškega varstva, ki je tokrat višje za sedem odstotnih točk.

Pri novostih so občanke in občani najbolj zadovoljni s počitniškim varstvom otrok. Med investicijami je največ anketiranih zadovoljnih z novo kotlarno na biomaso. Največ anketirancev podpira projekt izgradnje novih neprofitnih stanovanj in pričetek aktivnosti za nov občinski prostorski načrt. 

Anketiranci so zelo zadovoljni z delom župana na vseh področjih. Najbolj so zadovoljni z županovim sodelovanjem z mestnim svetom in njegovo odprtostjo, dostopnostjo in razpoložljivostjo občanom.

Najpomembnejši vir informiranja občank in občanov ostaja časopis SGlasnik, pa tudi spletna stran Mestne občine Slovenj Gradec.

Episcenter je po metodi CATI (telefonsko anketiranje) zbral podatke 308 polnoletnih oseb. Vzorec je uravnotežen glede na spolno, starostno in izobrazbeno strukturo polnoletnih prebivalcev Mestne občine Slovenj Gradec. Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri občinska uprava zadovoljuje potrebe občank in občanov.

Več informacij najdete TUKAJ.

Vir: MO Slovenj Gradec

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije