Po današnjem sestanku v Ljubljani finančna konstrukcija za 3. razvojno os še vedno vprašljiva

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je ob robu današnjega srečanja predstavnikom Ministrstva za infrastrukturo poklonila pisanko in upa, da bodo pirhi obrodili letošnji težko pričakovani začetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško.

Kot je na današnjem sestanku koordinacijskega odbora za 3. razvojno os v Ljubljani povedala državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler, potekajo aktivnosti za zaprtje finančne konstrukcije, ni pa mogoče napovedati, kdaj bo ta dokončno zaprta.

Grenak priokus in velika pričakovanja Korošcev pred jutrišnjim sestankom v Ljubljani.

Ministrstvo za infrastrukturo meni, da DARS lahko zapre finančno konstrukcijo brez poroštva države. Mauhlerjeva tudi meni, da DARS sredstva za pričetek gradnje konec letošnjega leta ima. Predsednik uprave DARS dr. Tomaž Vidic pa je koordinacijskemu odboru pojasnil, da razpisa za izvajalca gradbenih del ni mogoče objaviti brez zaprte finančne konstrukcije.

Na pobudo koordinatorja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaža Verhovnika, da se kot sklep sestanka sprejeme rok za zaprtje finančne konstrukcije, je Mauhlerjeva povedala, da tega roka ni mogoče postaviti, saj ni znano kdaj bo rešitev dokončna. Vidic je tudi poudaril, da za zaprtje finančne konstrukcije potrebujejo državno poroštvo, za kar je podlaga tudi resolucija o nacionalnem programu prometa.

Aktivnosti za sprejem investicijskega programa potekajo v skladu s predvidenim planom. Končna potrditev tega je s strani ministrice za infrastrukturo predvidena do 1. junija 2019. Ta je podlaga za objavo javnega razpisa za iskanje izvajalca gradbenih del s strani DARS-a. Do takrat pa bo morala posebna ekspertna skupina, sestavljena s strani predstavnikov ministrstev za infrastrukturo in finance ter DARS-a, iz med šestih možnih scenarijev, ki jih obdelujejo, najti varianto zaprtja finančne konstrukcije, so po sestanku sporočili iz Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.

Naslednje srečanje koordinacijskega odbora bo predvidoma 6. junija 2019 ob 10h na Prevaljah. 

Odkupi zemljišč na vseh treh prioritetnih lokacijah med Velenjem in Slovenj Gradcem aktivno potekajo. Vseh parcel na tej trasi je 608. Do sedaj je bilo za odkup pravnomočno sklenjenih 62 pogodb. Še 41 ponudb je bilo oddanih. Skoraj vsa zemljišča so odkupljena na prioritetni lokaciji Gabrke. To pomeni, da bi se gradnja letos najverjetneje lahko pričela na tem odseku.

Poteka tudi postopek umeščanja trase v prostor na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec. Ministrstvo vztraja da bo postopek sprejema DPN za odsek Slovenj Gradec – Dravograd zaključilo do marca 2021, za odsek Dravograd – Holmec pa do januarja 2023.

»Naj omenimo, da je bilo v podpisanem protokolu to predvideno do junija 2020. Zato je koroška delegacija zahtevala pripravo časovnice za izvedbo vseh faz za sprejem DPN-ja. Žal ugotavljamo, da državne službe ne sodelujejo v smeri, da bi bila prostorska umestitev čim prej dokončana. Pojavljajo se birokratski zapleti. V duhu teh okoliščin bo potrebna uskladitev naporov s strani vseh vpletenih ministrstev in državnih služb, glavno usmeritev in poenoteno delovanje pa bo moral podati predsednik vlade Marjan Šarec, od katerega pričakujemo jasno usmeritev vlade,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Korošci HOČ`MO CESTO!

Besedilo: Mladinski svet Ravne